Nhà môi giới

Bán nhà có cần người trong hộ khẩu ký tên không? Quy định mới nhất

Bán nhà cần người nào ký tên? Bán nhà có cần người trong hộ khẩu ký tên không? Đây chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người đang có dự kiến muốn chuyển nhượng nhà, đất. Để làm rõ vấn đề này, hãy cùng Samlan Driverside tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Bán nhà có cần người trong hộ khẩu ký tên?

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) có thể được cấp cho tư nhân hoặc hộ gia đình.

Bán nhà cần chữ ký của người nào

Trường hợp GCN cấp cho tư nhân

tư nhân có tên trên giấy chứng thực được toàn quyền chuyển nhượng mảnh đất mà không cần sự đồng ý của bất kỳ thành viên khác trong sổ hộ khẩu.

Bạn Đang Xem: Bán nhà có cần người trong hộ khẩu ký tên không? Quy định mới nhất

Trường hợp GCN cấp cho hộ gia đình

Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ghi rõ: “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng thực hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên”.

Khoản 5 Điều 14 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định: “Người có tên trên Sổ đỏ khi thực hiện ký những hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của hộ gia đình phải được những thành viên trong hộ gia đình đồng ý bằng văn bản và văn bản đó phải được công chứng, chứng thực theo quy định”.

Khoản 29 Điều 3 của Luật Đất Đai giảng giải thành viên của hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời khắc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

tương tự, khi bán nhà, đất thuộc sở hữu của hộ gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả những thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.

Hộ gia đình muốn bán nhà cần có sự đồng ý của tất cả thành viên trong hộ gia đình

Tóm lại, tùy thuộc vào tình huống khi bán nhà, đất là sổ đỏ cấp cho hộ gia đình hay sổ đỏ cấp cho tư nhân sẽ quyết định có cần chữ ký những người có tên trong hộ khẩu hay không.

Khi nào bán nhà cần người trong hộ khẩu ký tên?

Căn cứ tại Khoản 5 Điều 14, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, người ghi được tên trên sổ đỏ khi thực hiện ký những văn bản, hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của hộ gia đình cần phải có văn bản đồng ý của những thành viên trong hộ gia đình. Văn bản đó phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trong một số trường hợp, thành viên của hộ gia đình sử dụng đất không giống hoàn toàn với thành viên trong sổ hộ khẩu. Có những người mặc dù có tên trong sổ hộ khẩu nhưng không phải là thành viên của hộ gia đình sử dụng đất, ví dụ như họ hàng, người quen nhập nhờ hộ khẩu… Khi bán nhà đất cũng không cần lấy ý kiến của những người này.

Những người cùng hộ khẩu được hỏi ý kiến cần có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời khắc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Mẫu văn bản đồng ý bán nhà đất hộ gia đình

Xem Thêm : 4 nguyên tắc cơ bản xây dựng thành phố sinh thái

>>> Xem thêm: Sổ đỏ đứng tên tư nhân và đứng tên hộ gia đình khác gì nhau?

trả lời những thắc mắc liên quan tới bán nhà cần chữ ký của những người nào?

Người có tên trong hộ khẩu có liên quan gì tới việc bán nhà?

ngày nay, nhiều trường hợp muốn bán nhà hay chuyển nhượng đất đai đều cần có sự đồng ý và chữ ký của người cùng hộ khẩu thì giao dịch mua bán, chuyển nhượng mới được coi là hợp pháp. Vậy trường hợp nào chuyển nhượng nhà, đất cần có sự đồng thuận của người cùng hộ khẩu? 

Đó là khi giấy chứng thực quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, người đứng tên trên sổ thông thường sẽ là chủ hộ. Những người có tên trong sổ hộ khẩu tại thời khắc được cấp giấy chứng thực đều có quyền sử dụng đối và quyền chuyển nhượng mảnh đất. nếu như muốn bán nhà, cần phải có chữ ký của tất cả thành viên từ 15 tuổi trở lên trong hộ gia đình sử dụng đất vào văn bản chuyển nhượng. Tại thời khắc bán nhà, nếu như trong hộ gia đình có người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì sẽ có người giám hộ thực hiện việc chuyển nhượng.

Sổ đỏ cấp cho tư nhân và Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình có tác động tới bán nhà đất không?

  • Sổ đỏ cấp cho tư nhân: Chỉ có tên của tư nhân ghi được trên sổ và chỉ tư nhân mới là chủ sở hữu, chủ sử dụng tài sản. tư nhân đó được toàn quyền sử dụng cũng như chuyển nhượng tài sản mà không cần hỏi có sự đồng ý của bất kỳ người nào. 

  • Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình: Chủ hộ thường sẽ là người đại diện đứng tên trên sổ đỏ. Tất cả những thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đều có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. nếu như muốn bán nhà, cần có sự đồng ý của tất cả thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.

Nói một cách dễ hiểu, khi bán nhà đất, trường hợp sổ đỏ hộ gia đình thì phải hỏi ý kiến của những thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất, trường hợp sổ đỏ tư nhân thì người đứng tên trên sổ được toàn quyết định mà không cần hỏi ý kiến của bất cứ người nào.

Cha mẹ bán nhà có cần con cái ký tên không?

Trường hợp cha mẹ bán nhà, đất cần chữ ký của con

Xem trên giấy chứng thực quyền sử dụng đất có ghi tên “Hộ ông/bà” thì quyền sử dụng đất đó sẽ thuộc sở hữu chung của tất cả những thành viên trong hộ gia đình bao gồm cha mẹ và những con.

Trường hợp này theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, khi cha mẹ bán đất thì phải có sự đồng ý bằng văn bản và chữ ký của những con là thành viên của hộ gia đình sử dụng đất và văn bản đồng ý đó phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Trường hợp thành viên trong hộ gia đình chưa thành niên, hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì cần có sự đồng ý của người giám hộ dưới dạng văn bản theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 58 Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp cha mẹ bán nhà, đất không cần chữ ký của con

Xem Thêm : Hà Nội thu thập thông tin xây dựng bảng giá đất từ ngày 1/5/2019

Ngoài trường hợp sổ đỏ cấp cho hộ gia đình nêu trên thì những trường hợp còn lại, cha mẹ bán đất không cần chữ ký của những con dù là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, hay là tài sản chung.

nếu như là tài sản chung, theo Khoản 1 Điều 33 và Khoản 1 Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, khi cha mẹ bán đất sẽ do cha mẹ thỏa thuận với nhau cứ không cần chữ ký của những con.

Bố mẹ bán nhà con có được lợi không?

Đối với trường hợp nhà thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, con cái cũng là thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất và có tên trong sổ hộ khẩu tại thời khắc cấp quyền sử dụng đất đều được lợi quyền, lợi ích và nghĩa vụ như nhau đối với tài sản là quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi cha mẹ bán nhà cần có văn bản đồng ý kèm chữ ký của những con được công chứng, chứng thực theo quy định. 

trường hợp nhà thuộc tài sản riêng vợ, chồng hoặc là tài sản chung của vợ chồng thì việc giao dịch chuyển nhượng là quyền của cha mẹ mà không cần hỏi ý kiến của con, con cái không có quyền ngăn cản.

Con ủy quyền cho cha mẹ bán nhà đất 

Điều 562, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu như có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Căn cứ theo Điều 138, Bộ luật dân sự 2015 có ghi: “những thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử tư nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan tới tài sản chung của những thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân”.

tương tự, trường hợp con không thể tự mình tiến hành thủ tục chuyển nhượng nhà đất thì có thể ủy quyền cho cha mẹ thực hiện giao dịch này, thông qua hợp đồng ủy quyền. Trên thực tế, việc con ủy quyền cho cha mẹ bán nhà đất thường xảy ra khi con bị bệnh tật, ốm đau, con ở xa, làm việc hay công việc tại nước ngoài,… 

Khi ủy quyền chuyển nhượng cho cha mẹ nên thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền để tránh xảy ra tranh chấp về sau. 

Bài viết trên đây đã giúp người đọc tìm hiểu và làm rõ khi bán nhà có cần người trong hộ khẩu ký tên hay không. hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn!

Ngoài ra, nếu như bạn đang có nhu cầu cho thuê hoặc mua bán nhà đất, hãy truy cập ngay website Samlan Driverside.com để tiếp cận với nhiều thông tin bất động sản được cập nhật chuẩn xác, đầy đủ và liên tục mỗi ngày.

Trần Dung

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Nhà môi giới

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button