Phong Thủy

Cách tính giá đền bù đất trồng cây lâu năm theo quy định mới nhất

Bạn đang quan tâm tới cách tính giá đền bù đất trồng cây lâu năm theo quy định mới nhất? Bạn muốn biết những điều kiện, nguyên tắc và công thức để xác định mức tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trồng cây lâu năm? Bài viết này sẽ phân phối cho bạn những thông tin cần thiết về vấn đề này, dựa trên những nguồn tin chính thống và cập nhật. Hãy cùng theo dõi nhé!

Đất trồng cây lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm là đất gì?

Đất trồng cây lâu năm là một loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, được sử dụng để trồng những loại cây chỉ cần trồng một lần, nhưng có thể sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm liên tục. Ví dụ như cây cao su, cây chè, cây cà phê, cây điều, cây hồ tiêu, cây dừa, cây ăn quả, cây dược liệu…

Đất trồng cây lâu năm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của những vùng nông thôn, góp phần tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân và bảo vệ môi trường. Đất trồng cây lâu năm cũng có trị giá cao hơn so với đất trồng cây hàng năm, do vậy được người sử dụng đất quan tâm và bảo vệ.

Bạn Đang Xem: Cách tính giá đền bù đất trồng cây lâu năm theo quy định mới nhất

Đất trồng cây lâu năm có được đền bù không?

Đất trồng cây lâu năm có được đền bù không?

Theo Luật Đất đai năm 2013, khi Nhà nước thu hồi đất trồng cây lâu năm vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội thì người sử dụng đất có được bồi thường về đất nếu như đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

 • Có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất mà chưa được cấp.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp đặc biệt được bồi thường về đất trồng cây lâu năm khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

 • Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, tư nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng thực hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

 • Đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, tư nhân đã được giao hoặc cho thuê lại từ người khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo hợp đồng cho thuê lại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận và đã có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc đã được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo hợp đồng cho thuê lại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.

Việc bồi thường về đất trồng cây lâu năm được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu như không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời khắc quyết định thu hồi đất.

Quy định về cách tính đền bù đất trồng cây lâu năm

Quy định cách tính đền bù đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm là loại đất nông nghiệp được sử dụng để trồng những loại cây có thời gian sinh trưởng và phát triển dài, như ca cao, cà phê, cao su, nhãn, vải, bưởi… Khi Nhà nước thu hồi đất trồng cây lâu năm, người sử dụng đất có quyền được bồi thường về đất và cây trồng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Mức bồi thường về cây trồng trên đất

Khi Nhà nước thu hồi đất trồng cây lâu năm, người sử dụng đất có quyền được bồi thường về đất và về cây trồng trên đất theo quy định của pháp luật. Theo quy định đền bù đất trồng cây lâu năm, mức bồi thường về cây trồng trên đất được tính theo trị giá hiện có của vườn cây. 

nếu như cây thoạt đầu tư, thì được bồi thường kinh phí mua cây, kinh phí khác và công săn sóc. nếu như cây đã cho thu hoạch, thì được bồi thường theo trị giá sản phẩm thu hoạch trong một chu kỳ sinh sản. Mức bồi thường về cây trồng được quyết định bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Ví dụ:

 • Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của tỉnh Hưng Yên liên quan tới việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Hưng Yên. Theo quyết định này, trị giá của cây lâu năm sẽ được xác định dựa trên trị giá hiện tại của vườn cây. Đối với cây mới được trồng, kinh phí bồi thường sẽ bao gồm kinh phí mua cây, những kinh phí khác và công săn sóc. Cây lâu năm trong mùa thu hoạch sẽ được tính bồi thường dựa trên phố kính gốc hoặc đường kính tán lá. trường hợp cây cần phải chặt bỏ, kinh phí chặt hạ sẽ được bồi thường.

 • Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Đà Nẵng đã đưa ra những quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định này, những cây như Chanh, Cam, Quýt, Bưởi sẽ được bồi thường theo mức: nếu như cây có quả thì mức bồi thường là 300.000 đồng/cây, nếu như cây chưa có quả thì mức bồi thường là 250.000 đồng/cây. Đối với cây mới trồng từ 1-2 năm, mức bồi thường là 117.000 đồng/cây và đối với cây con, mức bồi thường là 10.000 đồng/cây.

Giá đền bù đất trồng cây lâu năm

Giá đền bù đất trồng cây lâu năm là giá tiền mà chủ đầu tư phải trả cho người sử dụng đất khi thu hồi đất để thực hiện dự án. Mức đền bù đất trồng cây lâu năm được xác định theo nguyên tắc và phương pháp sau:

Xem Thêm : [Chia sẻ] TOP 4 mẹo phong thủy bán đất nhanh và giá cao

Nguyên tắc xác định giá đất

những nguyên tắc để xác định giá đất như sau:

 • Giá đất cần được xác định dựa trên mục tiêu sử dụng đất hợp pháp tại thời khắc định giá và tuân theo thời hạn sử dụng đất.

 • Giá đất phải thích hợp với giá đất thị trường, giá đấu giá thành công hoặc thu nhập từ quyền sử dụng đất của loại đất có cùng mục tiêu sử dụng.

 • Khi xác định giá cho những lô lục địa kề có cùng mục tiêu sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự trong cùng một thời khắc, chúng phải có mức giá tương đương.

Phương pháp xác định giá đất

Phương pháp định giá đất được quy định trong Nghị định 44/2014/NĐ-CP bao gồm 05 phương pháp, trong đó có: 

Phương pháp so sánh trực tiếp

Đây là cách thức xác định trị giá của một lô đất dựa trên việc so sánh với những lô đất có tính chất tương tự về mục đích sử dụng, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện về kết cấu hạ tầng, hình thái, diện tích và tính pháp lý về quyền sử dụng đất.

Phương pháp chiết trừ 

Đây là cách thức định giá cho những lô đất có tài sản trên đất. Theo cách thức này, chuyên gia sẽ xác định tổng trị giá của đất và tài sản, sau đó trừ trị giá của tài sản khỏi tổng trị giá bất động sản để thu được trị giá của đất.

Phương pháp thu nhập 

Là cách tiếp cận để xác định trị giá của một lô đất dựa trên thu nhập ròng rã hàng năm trên mỗi đơn vị diện tích đất. Thu nhập ròng rã được tính sau khi đã khấu trừ tất cả những kinh phí liên quan. trị giá này sau đó được chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm hàng năm (tính tới thời khắc định giá đất) cho loại tiền VNĐ trong kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương nghiệp nhà nước có mức lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất trên khu vực cấp tỉnh.

Phương pháp thặng dư 

Là cách tiếp cận để xác định trị giá của đất, dựa trên công thức: Tổng doanh thu dự kiến từ việc phát triển đất trừ đi tổng kinh phí dự kiến. Đây là phương pháp thường được sử dụng cho những lô đất có tiềm năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng, hoặc được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng để tạo ra lô đất có khả năng sử dụng tối ưu, tối đa hóa trị giá.

Phương pháp hệ số điều chỉnh 

Xem Thêm : [CẬP NHẬT] Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất 2023

Đây là phương pháp nhân giá trong bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành với hệ số điều chỉnh giá theo những tiêu chí như vị trí, diện tích, hình thể, điều kiện kết cấu hạ tầng.

Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng, cần được vận dụng thích hợp với từng loại đất và từng thị trường địa phương.

Giá đền bù đất trồng cây lâu năm ngày nay

Giá đền bù đất trồng cây lâu năm ngày nay

Giá đền bù đất trồng cây lâu năm là một trong những vấn đề quan trọng và phức tạp trong quá trình tái định cư, phóng thích mặt bằng cho những dự án phát triển kinh tế – xã hội. Theo luật đền bù đất trồng cây lâu năm, giá đền bù đất trồng cây lâu năm được xác định theo trị giá của cây trồng và trị giá của đất. Tuy nhiên, do sự khác biệt về loại cây trồng, tuổi thọ, năng suất, chất lượng, thị trường tiêu thụ, cũng như sự thay đổi của giá cả theo thời gian và địa phương, việc xác định giá đền bù đất trồng cây lâu năm gặp nhiều vấn đề và tranh chấp.

ngày nay, phương pháp hệ số điều chỉnh là phương pháp chủ yếu được vận dụng để xác định đơn giá đền bù đất trồng cây lâu năm. 

Công thức tính cụ thể như sau:

Tổng số tiền đền bù đối với đất = Tổng diện tích đất nông nghiệp do Nhà nước thu hồi (m2) x Giá đền bù đất (VNĐ/m2).

Trong đó: Giá đền bù đất (VNĐ/m2) = Giá đất theo khung giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất. 

Lưu ý:

 • Khung giá đất được ban hành bởi UBND cấp tỉnh hoặc tương đương và thường được vận dụng trong một giai đoạn 05 năm.

 • Hệ số điều chỉnh giá đất khi tính tiền bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và sẽ được xác định tại thời khắc Nhà nước quyết định thu hồi.

Ví dụ: 

Vào đầu năm 2022, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, một kế hoạch thu hồi đất để mở rộng đường đã được triển khai. Đất của ông Nguyễn Văn A đã bị thu hồi theo quyết định này. 

Tại thời khắc quyết định thu hồi, theo bảng giá đền bù đất trồng cây lâu năm giá đất là 500.000 đồng/m2. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi là 1,5. do vậy, đơn giá để tính giá bồi thường cho ông Nguyễn Văn A là 750.000 đồng/m2.

>> XEM THÊM: Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp khi có quyết định thu hồi đất

Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn đã có được những tri thức cơ bản về cách tính giá đền bù đất trồng cây lâu năm theo quy định mới nhất. Đây là một vấn đề quan trọng và phức tạp, liên quan tới nhiều yếu tố khác nhau. Bạn cần tham khảo những nguồn tin chính thống và cập nhật, cũng như tìm kiếm sự tư vấn của những chuyên gia trong ngành này để có được kết quả chuẩn xác và hợp lý.

Để tìm hiểu thêm những thông tin hữu ích về mua bán bất động sản, hãy truy cập homedy.com thường xuyên nhé!

Loan Nguyễn

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Phong Thủy

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button