Nhà môi giới

[CẬP NHẬT] Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn thuần ngắn gọn nhất ngày nay

Hiện ngày càng nhiều người dân tới những thành phố lớn để sinh sống và làm việc nên thuê nhà trở thành nhu cầu thế tất. Vậy hợp đồng thuê nhà viết tay có trị giá không? Trong hợp đồng cần có những nội dung cơ bản nào? Sau đây homedy sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc này và phân phối những mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn thuần và ngắn gọn nhất.

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng dân sự, theo đó, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận. Bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật.

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà viết tay có trị giá không?

Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự quy định:

Bạn Đang Xem: [CẬP NHẬT] Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn thuần ngắn gọn nhất ngày nay

1.Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ những điều kiện sau đây:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự thích hợp với giao dịch dân sự được xác lập

 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. phương thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trường hợp luật có quy định.

do vậy, hợp đồng thuê nhà viết tay có trị giá nếu như đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên.

Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản?

Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản?

Theo quy định chung của Bộ luật Dân sự thì phương thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Riêng với hợp đồng về nhà ở thì phải được lập thành văn bản, theo Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014.

Căn cứ vào đó, hợp đồng thuê nhà cần có những nội dung cơ bản sau :

 • Họ tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê nhà ở.

 • Mô tả đặc điểm của nhà ở cho thuê như diện tích, số tầng…

 • Mục đích thuê, thời hạn thuê, kết thúc hợp đồng.

 • Giá thuê, đặt cọc và phương thức thanh toán.

 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, bên thuê.

 • Cam kết của những bên, khắc phục tranh chấp.

 • những thỏa thuận khác.

 • thời khắc có hiệu lực của hợp đồng : do những bên thỏa thuận, nếu như không có thỏa thuận thì thời khắc có hiệu lực của hợp đồng là thời khắc ký kết.

 • Ngày, tháng, năm ký phối hợp đồng.

 • Chữ ký và ghi rõ họ tên của những bên, nếu như là tổ chức thì phải đóng dấu ( nếu như có) và ghi rõ chức danh của người ký.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật Dân sự, ngay cả khi hợp đồng thuê nhà không được lập thành văn bản vẫn có hiệu lực nếu như :

– Một bên hoặc những bên đã thực hiện ít nhất ⅔ nghĩa vụ trong hợp đồng.

– Tòa án ra quyết định xác nhận hiệu lực của hợp đồng thuê nhà trên cơ sở yêu cầu của một bên hoặc những bên.

Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn thuần, mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp động thuê nhà viết tay đơn thuần nhất để bạn có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Hợp đồng đã bao gồm những điều khoản cơ bản, nội dung cụ thể cần có theo đúng quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng …. năm ….

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Xem Thêm : Từ 1/7/2021, kết thúc việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

 

ngày hôm nay, ngày…..tháng……năm………, những Bên gồm:

Xem Thêm : Từ 1/7/2021, kết thúc việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

 

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :…….  Cơ quan cấp: Ngày cấp :…… 

Nơi ĐKTT :………………………………………………. 

Xem Thêm : Từ 1/7/2021, kết thúc việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

 

BÊN THUÊ (Bên B) : (ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :……………… Cơ quan cấp: … Ngày cấp :… 

Nơi ĐKTT :………………………………………………….. 

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “những Bên”.

Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất đi tới ký phối hợp đồng thuê nhà (“Hợp Đồng”) với những điều khoản và điều kiện dưới đây:

 Điều 1. Nhà ở và những tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng đất và một ngôi nhà………tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ … để sử dụng làm nơi để ở.

Diện tích quyền sử dụng đất :……… m2;

Diện tích ngôi nhà :………. m2;

1.2. Bên A cam kết quyền sử dụng đất và ngôi nhà gắn liền trên đất trên là tài sản sở hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 2. Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:

2.1. thời khắc Bên A bàn giao Tài sản thuê vào ngày ….. tháng ….. năm;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng Tài sản thuê kể từ thời khắc được Bên A bàn giao như quy định tại Mục 2.1 trên đây.

Điều 3. Thời hạn thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê Tài sản thuê với thời hạn là …….. năm kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu như bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

Điều 4. Đặt cọc tiền thuê nhà

4.1. Bên B sẽ ủy quyền Bên A một khoản tiền là  ………… VNĐ (bằng chữ:………… ) ngay sau khi thỏa thuận này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà. Kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

4.2. nếu như Bên B đơn phương kết thúc hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

nếu như Bên A đơn phương kết thúc hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được sử dụng để thanh toán Tiền Thuê. nếu như Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ Tiền Đặt Cọc để bù đắp những kinh phí khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức kinh phí bù đắp thiệt hại sẽ được những Bên thống nhất bằng văn bản.

4.4. Vào thời khắc kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày kết thúc Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền kinh phí để khắc phục thiệt hại (nếu như có).

Điều 5. Tiền thuê nhà:

5.1. Tiền Thuê nhà đối với Diện Tích Thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là: ………. VNĐ/tháng (Bằng chữ: ………….. )

5.2 Tiền Thuê nhà không bao gồm kinh phí sử dụng Diện tích thuê. Mọi kinh phí sử dụng Diện tích thuê nhà bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh….sẽ do bên B trả theo khối lượng, công suất sử dụng thực tế của Bên B hàng tháng, được tính theo đơn giá của nhà nước.

 Điều 6. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà:

Tiền Thuê nhà và kinh phí sử dụng Diện tích thuê được thành toán theo 01 (một) tháng/lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng. Việc thanh toán Tiền Thuê nhà và kinh phí sử dụng Diện tích thuê theo Hợp Đồng này được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo phương thức trả trực tiếp bằng tiền mặt.

 Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà:

7.1. Quyền của Bên Cho Thuê:

Yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và kinh phí sử dụng Diện Tích Thuê đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận trong Hợp Đồng

Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.

 7.2. Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

– Bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong Hợp Đồng;

– Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp Đồng này là đúng quy định của pháp luật;

– Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng Diện Tích Thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc những quy định của Hợp Đồng này.

Xem Thêm : Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

– Không xâm phạm trái phép tới tài sản của Bên B trong phần Diện Tích Thuê. nếu như Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong Thời Gian Thuê thì Bên A phải bồi thường.

– Tuân thủ những nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này hoặc/và những văn bản kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà:

8.1. Quyền của Bên Thuê:

+ Nhận bàn giao Diện tích Thuê theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng;

+ Được sử dụng phần Diện Tích Thuê làm nơi để ở và những hoạt động hợp pháp khác;

+ Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần Diện Tích Thuê để bảo đảm an toàn;

+ Được tháo toá và đem ra khỏi phần Diện Tích Thuê những tài sản, trang thiết bị của bên B đã lắp đặt trong phần Diện Tích Thuê khi hết Thời Hạn Thuê hoặc Đơn phương kết thúc hợp đồng Bên thỏa thuận kết thúc Hợp Đồng.

 8.2. Nghĩa vụ của Bên Thuê:

+ Sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

+ Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận;

+ Trả lại Diện Tích Thuê cho Bên A khi hết Thời Hạn Thuê hoặc kết thúc Hợp Đồng Thuê;

+ Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung những trang thiết bị làm tác động tới kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bản thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành những công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

+ Tuân thủ một cách chặt chẽ quy định tại Hợp Đồng này, những nội quy phòng trọ (nếu như có) và những quy định của pháp luật Việt Nam.

 Điều 9. Đơn phương kết thúc hợp đồng thuê nhà

trường hợp một trong Hai Bên muốn đơn phương kết thúc Hợp Đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 30 (ba mươi) ngày so với ngày mong muốn kết thúc. nếu như một trong Hai Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản Tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và những thiệt hại khác phát sinh do việc kết thúc Hợp Đồng trái quy định.

 Điều 10. Điều khoản thi hành:

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết;

– những Bên cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những thoả thuận trong Hợp Đồng này trên ý thức hợp tác, thiện chí.

– Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của mỗi Bên. Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp Đồng có trị giá pháp lý như Hợp Đồng, là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.

– Hợp Đồng được lập thành 02 (hai) bản có trị giá như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BÊN CHO THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn thuần ngay tại đây.

Hợp đồng cho thuê nhà viết tay có bắt buộc phải công chứng không?

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định trực tiếp giao dịch về nhà ở phải công chứng hoặc chứng thực mà được quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở như sau :

1.Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp động mua bán nhà ở thương nghiệp thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với những giao dịch quy định tại khoản này thì thời khắc có hiệu lực của hợp đồng là thời khắc công chứng, chứng thực hợp đồng.

 2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; mua bán, cho thuê ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp những bên có nhu cầu.

tương tự, hợp đồng thuê nhà/giấy thuê nhà viết tay không bắt buộc phải công chứng mà vẫn có trị giá nếu như khắc phục được điều kiện về chủ thể, mục đích và nội dung quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự.

>> Bài viết có liên quan:

thời khắc hợp đồng thuê nhà viết tay có hiệu lực

Theo Điều 122 Luật Nhà ở, hợp đồng thuê nhà viết tay có hiệu lực tại thời khắc những bên ký phối hợp đồng.

Qua bài viết trên, hy vọng bạn đã có được mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn thuần để sử dụng khi có nhu cầu thuê nhà hoặc cho thuê nhà và nắm được những thông tin liên quan tới hợp đồng thuê nhà.

Để đón Thông tin thêm nhiều tin tức bất động sản mới nhất , hãy truy cập homedy ngay ngày hôm nay nhé!

Loan Nguyễn

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Nhà môi giới

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button