Tổng hợp

Công thức Diện tích hình Tam Giác & Cách tính đơn thuần 2023

Diện tích tam giác là một trong những tri thức quan trọng theo suốt những bạn học sinh từ lớp 5 tới lớp 12, trong đó đặc biệt là kỳ thi lớp 10. Vậy hình Tam Giác là gì và cách tính diện tích của nó ra sao?

Ngay sau đây, lực lượng  Samland Riverside chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn biết hình tam giác là gì, công thức tính diện tích hình tam giác & cách sử dụng nó vô cùng chi tiết, dễ hiểu thông qua bài viết sau.

Mục lục bài viết [Ẩn]

01020907 tinh dien tich tam giac

I. Hình tam giác là gì? Diện tích hình tam giác là gì?

Hình Tam giác là hình 2 chiều phẳng có 3 đỉnh là 3 điểm không thẳng hàng và 3 cạnh là 3 đoạn thẳng nối những đỉnh với nhau. Ngoài ra, tam giác còn là đa giác có số cạnh ít nhất (3 cạnh) và luôn luôn là 1 đa giác đơn cũng như luôn là 1 đa giác lồi (những góc trong luôn nhỏ hơn 180°).

Ký hiệu của 1 tam giác có những cạnh AB, BC, AC: 

31231510 anh chup man hinh 2022 08 31 luc 23 14 46

01020603 1

những loại tam giác

– Theo độ dài những cạnh:

 • Tam giác thường là tam giác có độ dài những cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau. 
 • Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bên và 2 góc ở đáy bằng nhau.
 • Tam giác đều là trường hợp đặc biệt của tam giác cân có cả 3 cạnh bằng nhau, 3 góc bằng nhau và bằng 60°.

– Theo số đo những góc trong

 • Tam giác vuông là tam giác có 1 góc bằng 90° (là góc vuông). 
 • Tam giác tù là tam giác có 1 góc trong > 90° (1 góc tù) hay có 1 góc ngoài < 90° (1 góc nhọn).
 • Tam giác nhọn là tam giác có 3 góc trong đều < 90° (3 góc nhọn) hay có tất cả góc ngoài > 90° (6 góc tù)
 • Tam giác vuông cân vừa là tam giác vuông, vừa là tam giác cân, 2 cạnh góc vuông bằng nhau và mỗi góc nhọn bằng 45°.

01020622 2

Tính chất của tam giác

 • Tổng những góc trong của một tam giác bằng 180°
 • Trong tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và trái lại.
 • Trọng tâm của tam giác là điểm giao nhau của 3 đường trung tuyến.
 • Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác là điểm giao nhau của 3 đường phân giác.
 • Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác là điểm giao nhau của 3 đường trung trực
 • Tỷ lệ giữa độ dài của mỗi cạnh trong tam giác với sin của góc đối diện là như nhau cho cả 3 cạnh.
 • Đường phân giác trong tam giác của 1 góc chia cạnh đối diện thành 2 đoạn thẳng tỷ lệ với 2 cạnh kề 2 đoạn thẳng đó.
 • Hiệu độ dài của hai cạnh tam giác sẽ nhỏ hơn độ dài mỗi cạnh và nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh. 
 • Trực tâm của tam giác là điểm giao nhau của 3 đường cao
 • Bình phương độ dài 1 cạnh = tổng bình phương độ dài 2 cạnh còn lại trừ đi 2 lần tích của độ dài 2 cạnh ấy với cosin của góc xen giữa 2 cạnh đó.
 • Trong tam giác, đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh được gọi là đường trung bình. 

01020740 3

II. Công thức tính diện tích hình tam giác

1. Công thức tính diện tích tam giác thường

Diện tích tam giác thường bằng ½ tích của chiều cao hạ từ đỉnh với độ dài cạnh đối diện của đỉnh đó.

Công thức chung: 

31235227 anh chup man hinh 2022 08 31 luc 23 52 05

31235718 anh chup man hinh 2022 08 31 luc 23 54 59

Tính diện tích tam giác khi biết 1 góc sẽ bằng ½ tích 2 cạnh kề với sin của góc hợp bởi 2 cạnh đó trong tam giác.

Công thức:

31235945 anh chup man hinh 2022 08 31 luc 23 58 56

Tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh bằng công thức Heron.

Sử dụng công thức Heron đã được chứng minh:

01000329 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 02 51

Với p là nửa chu vi tam giác:

01000340 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 02 57

Công thức viết lại:

01000349 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 03 04

 

Tính diện tích bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác (R).

01000512 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 04 41

Chú ý: Cần phải chứng minh được R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

 

Tính diện tích bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (r).

01000558 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 05 40

2. Công thức tính diện tích tam giác cân

Từ công thức tính diện tích thường, ta có công thức tính diện tích tam giác cân:

01000830 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 07 47

01001004 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 09 03

3. Công thức tính diện tích tam giác đều

Tam giác đều ABC có ba cạnh bằng nhau, a là độ dài những cạnh. vận dụng định lý Heron để suy ra sức thức tính diện tích tam giác đều:

01001203 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 11 44

01001339 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 12 31

4. Công thức tính diện tích tam giác vuông

Tam giác ABC vuông tại B, a, b là độ dài 2 cạnh góc vuông:

Công thức tính diện tích tam giác vuông:

01002050 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 19 18

01001853 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 15 56

5. Công thức tính diện tích tam giác vuông cân

Tam giác ABC vuông cân tại A, a là độ dài 2 cạnh góc vuông

Công thức tính tam giác vuông cân

01002434 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 22 41

01002628 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 25 00

6. Công thức tính diện tích tam giác trong hệ tọa độ Oxyz

Trong không gian Oxyz, diện tích tam giác ABC được tính theo công thức:

01002809 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 27 28

01002817 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 27 36

Mở rộng: nếu như ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

 • Chiều cao: h = (S x 2) : a
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

III. Hướng dẫn cách tính diện tích hình Tam giác

1. Sử dụng cạnh đáy và chiều cao

Bước 1: trước hết, tìm đáy và chiều cao của tam giác

Vì đáy của tam giác là 1 cạnh của tam giác nên chiều cao là kích thước từ đáy tới đỉnh cao nhất của tam giác.

Thường thì đề dài sẽ cho bạn dữ kiện chiều cao. nếu như không bạn cũng có thể tìm được bằng cách vẽ 1 đường vuông góc từ đáy tới đỉnh đối diện.

Ví dụ: Cho tam giác có chiều dài cạnh đáy là 5 cm, và chiều cao là 3 cm.

01013014 1 su dung canh day va chieu cao

Bước 2: Sau đó, thiết lập công thức tính diện tích tam giác

Công thức là S = ½ (bh)

Trong đó: b là chiều dài của cạnh đáy tam giác, h là chiều cao của tam giác. 

01013025 2 su dung canh day va chieu cao

Bước 3: Tiếp theo, thay cạnh đáy và chiều cao vào công thức 

Tới đây, bạn nhân 2 trị giá lại với nhau, rồi nhân kết quả cho. ½. lúc đó, bạn sẽ tìm được diện tích tam giác theo đơn vị vuông.

Xét theo ví dụ trên: Chiều dài cạnh đáy là 5 cm và chiều cao là 3 cm, suy ra:

 • S = ½ (bh)
 • S = ½ (5) (3)
 • S = ½ (15)
 • S = 7,5

Vậy diện tích hình tam giác sẽ là 7,5 cm vuông.

01013036 3 su dung canh day va chieu cao

Bước 4: Cuối cùng, tìm diện tích của tam giác vuông 

Theo tính chất, tam giác vuông có 2 cạnh vuông góc với nhau và 1 cạnh góc vuông sẽ là chiều cao của tam giác. Nên bạn có thể sử dụng công thức: S = ½ (bh) để tìm diện tích.

Thông qua định lý Pytago (a2 + b2 = c2), bạn cũng có thể tìm được cạnh còn thiếu nếu như đã biết độ dài 1 cạnh.

Ví dụ: Cho cạnh huyền của tam giác là c, chiều cao là a và cạnh đáy là b. Biết cạnh huyền dài 5 cm, cạnh đáy là 4 cm thì bạn có thể sử dụng định lý Pytago để tìm chiều cao như sau:

 • a2 + b2 = c2
 • a2 + 4 = 52
 • a2 + 16 = 25
 • a2 + 16 – 16 = 25 – 16
 • a2 = 9
 • a = 3

Từ đó, bạn có thể thêm 2 cạnh vuông góc (a và b) vào công thức, thay thế cho cạnh đáy và chiều cao như sau:

 • S = ½ (bh)
 • S = ½ (4) (3)
 • S = ½ (12)
 • S = 6

01013049 4 su dung canh day va chieu cao

2. Sử dụng chiều dài những cạnh

Bước 1: Trước tiên, tính nửa chu vi tam giác

 trước hết, để tính nửa chu vi bạn cần phải tính chu vi tam giác trước bằng cách cộng chiều dài 3 cạnh với nhau. Rồi nhân kết quả với ½

Giả sử: Cho tam giác có chiều dài 3 cạnh tuần tự là 5 cm, 4 cm, và 3 cm, nửa chu vi sẽ là:

S = ½ (3 + 4 + 5)

S = ½ (12) = 6

01013220 1 su dung chieu dai cac canh

Bước 2: Tiến hành thiết lập công thức Heron

Công thức: 

01005346 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 52 32

Trong đó: S là nửa chu vi tam giác và a, b, c tuần tự là chiều dài 3 cạnh của tam giác. 

01013248 2 su dung chieu dai cac canh

Bước 3: Sau đó, bạn thay nửa chu vi và chiều dài 3 cạnh tam giác vào công thức 

Tới đây, bạn tiến hành thay trị giá 3 cạnh vào công thức

Giả sử:

01005535 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 55 19

 

01013310 3 su dung chieu dai cac canh

Bước 4: Tiếp theo, tính toán trị giá trong dấu ngoặc đơn 

Bạn tiếp tục lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài của từng cạnh rồi nhân 3 trị giá này với nhau.

Giả sử:

01005820 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 00 58 01

01013331 4 su dung chieu dai cac canh

Bước 5: Cuối cùng, bạn nhân 2 trị giá bên dưới dấu căn với nhau 

Bạn sẽ tìm được kết quả diện tích tam giác sau khi căn bậc hai của chúng. Nhớ ghi đáp số theo đơn vị vuông.

Giả sử:

01010205 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 01 32

01013345 5 su dung chieu dai cac canh

3. Sử dụng một cạnh của tam giác đều

Bước 1: Trước tiên, tìm chiều dài 1 cạnh của tam giác 

Theo tính chất, tam giác đều là tam giác có 3 cạnh và 3 góc bằng nhau. do vậy, biết được chiều dài 1 cạnh sẽ cho bạn biết chiều dài của cả 3 cạnh

Giả sử: Cho 1 tam giác có 3 cạnh dài 6 cm.

01013510 1 su dung mot canh cua tam giac deu

Bước 2: Sau đó, bạn thiết lập công thức tính diện tích tam giác đều 

Công thức:

01010532 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 04 45

Trong đó S là chiều dài 1 cạnh của tam giác đều.

01013521 2 su dung mot canh cua tam giac deu

Bước 3: Tiếp theo, bạn thay chiều dài cạnh tam giác vào công thức

Tới đây, bạn thay số liệu vào công thức.

Xét theo ví dụ trên: Cho tam giác đều có cạnh dài 6 cm, suy ra:

01011047 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 10 30

01013535 3 su dung mot canh cua tam giac deu

Bước 4: Nhân trị giá bình phương cho căn 3

Bạn nên sử dụng máy tính để tính trị giá hoặc sử dụng kết quả đã được làm tròn là 1,732.

Giả sử: 

01011425 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 14 00

01013548 4 su dung mot canh cua tam giac deu

Bước 5: Cuối cùng, chia kết quả cho 4

Tới đây, bạn sẽ tìm được diện tích tam giác theo đơn vị vuông khi chia kết quả cho 4. 

Giả sử: 

01011623 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 16 01

Vậy diện tích của tam giác đều với cạnh dài 6 cm là khoảng 15,59 cm2.

01013559 5 su dung mot canh cua tam giac deu

4. Sử dụng hàm lượng giác

Bước 1: trước hết, bạn tìm chiều dài 2 cạnh kề nhau trong tam giác và góc được tạo bởi 2 cạnh đó 

Vì 2 cạnh kề của tam giác là 2 cạnh giao nhau ở đỉnh tam giác nên góc được tạo bởi 2 cạnh đó là góc nằm giữa chúng.

Giả sử: Cho tam giác có 2 cạnh kề nhau với chiều dài tuần tự là 150 cm và 231 cm. Góc tạo bởi chúng là 123°.

01013716 1 su dung ham luong giac

Bước 2: Sau đó, bạn thiết lập công thức hàm lượng giác để tính diện tích tam giác 

Công thức:

01012116 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 20 16

Trong đó b, c là 2 cạnh kề của tam giác và A là góc nằm giữa 2 cạnh đó. 

01013731 2 su dung ham luong giac

Bước 3: Tiếp theo, thay chiều dài những cạnh vào công thức

Bạn tiến hành thay những trị giá b, c rồi nhân chúng lại với nhau, sau đó chia cho 2.

Giả sử: 

01012337 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 23 22

01013754 3 su dung ham luong giac

Bước 4: Kế đó, bạn thay trị giá sin của góc vào công thức 

Tới đây, bạn có thể sử dụng máy tính để tìm sin bằng cách nhập vào trị giá của góc và sau đó bấm nút “SIN”.

Giả sử: Sin của góc 123° là 0,83867, suy ra sức thức:

S = 17,325 sin A

S = 17,325 x 0,83867

01013805 4 su dung ham luong giac

Bước 5: Cuối cùng, bạn nhân 2 trị giá với nhau 

Khi tìm được diện tích tam giác, nhớ viết đơn vị vuông là xong.

01013820 5 su dung ham luong giac

IV. Một số bài tập tính diện tích hình tam giác

1. Bài tập tính diện tích hình tam giác có lời giải

Câu 1: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm.

Giải: Chiều cao 24dm = 2,4m

Diện tích tam giác là:

01014257 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 42 28

Câu 2: Tam giác ABC có cạnh BC = 7, cạnh AB = 5, góc B bằng 60 độ. Tính diện tích tam giác ABC?

Giải:

01014352 1

Câu 3: Tính diện tích hình tam giác có độ dài cạnh AB = 8, AC = 7, CB = 9

Giải: 

01014544 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 45 24

Câu 4: Cho tam giác ABC, độ dài những cạnh a = 6, b = 7, c = 5, R = 3 (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC). Tính diện tích của tam giác ABC.

Giải: 

01014746 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 46 43

Câu 5: Tính diện tích tam giác ABC biết độ dài những cạnh AB = 20, AC = 21, BC = 15, r = 5 (r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC).

Giải: 

Nửa chu vi tam giác là:

01014926 anh chup man hinh 2022 09 01 luc 01 48 43

r= 5

Diện tích tam giác là:

 

S = p x r = 28 x 5 = 140

Câu 6: Tính diện tích của tam giác vuông có:

a) Hai cạnh góc vuông tuần tự là 3cm và 4cm

b) Hai cạnh góc vuông tuần tự là 6m và 8m

Giải: 

a) Diện tích của hình tam giác là: (3 x 4) : 2 = 6 (cm2). Đáp số: 6cm2

b) Diện tích của hình tam giác là: (6 x 8) : 2 = 24 (m2). Đáp số: 24m2

Câu 7: Tính diện tích của tam giác cân có:

a) Độ dài cạnh đáy bằng 6cm và đường cao bằng 7cm

b) Độ dài cạnh đáy bằng 5m và đường cao bằng 3,2m

Giải: 

a) Diện tích của hình tam giác là: (6 x 7) : 2 = 21 (cm2). Đáp số: 21cm2

b) Diện tích của hình tam giác là: (5 x 3,2) : 2 = 8 (m2). Đáp số: 8m2

Câu 8: Tính diện tích của tam giác đều có:

a) Độ dài một cạnh tam giác bằng 6cm và đường cao bằng 10cm

b) Độ dài một cạnh tam giác bằng 4cm và đường cao bằng 5cm

Giải: 

a) Diện tích hình tam giác là: (6 x 10) : 2 = 30 (cm2). Đáp số: 30cm2

b) Diện tích hình tam giác là: (4 x 5) : 2 = 10 (cm2). Đáp số: 10cm2

Câu 9: Tính diện tích tam giác ABC có độ dài cạnh đáy là 15 cm, chiều cao là 12 cm.

Giải: Diện tích của hình tam giác ABC là: (15 x 12) : 2 = 90 (cm2)

Đáp số: 90 cm2

Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có tọa độ ba đỉnh tuần tự là A(-1;1;2), B(1;2;3), C(3;-2;0). Tính diện tích tam giác ABC.

Giải: 

01015118 2

2. Bài tập tính diện tích hình tam giác không có lời giải

Câu 1: Cho hình tam giác MNP có hai cạnh góc vuông tuần tự là 6m và 8m. Tính diện tích của tam giác MNP?

Câu 2: Cho hình tam giác BCD, biết độ dài đáy là ¾ m và chiều cao là ½ m. Tính diện tích của tam giác BCD?

Câu 3: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 13cm và chiều cao là 8cm.

Câu 4: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2m và chiều cao là 15dm

Câu 5: Tính chiều cao AH của hình tam giác ABC vuông tại A. Biết : AB = 60 cm ; AC = 80 cm ; BC = 100 cm.

Câu 6: Một miếng đát hình tam giác có diện tích 288m2, một cạnh đáy bằng 32m. Hổi để diện tích miếng đát tăng thêm 72m2 thì phải tăng cạnh đáy đã cho thêm bao nhiêu mét?

Câu 7: Một hình tam giác có đáy dài 16cm, chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó

Câu 8: Cho hình tam giác vuông ABC (góc A là góc vuông). Biết độ dài cạnh AC là 12dm, độ dài cạnh AB là 90cm. Hãy tính diện tích hình tam giác ABC?

Câu 9: Một quán ăn lạ có hình dạng là 1 tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 24m, cạnh đáy bằng 1515 chiều cao. Tính diện tích quán ăn đó?

Câu 10: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 2/3 chiều cao. nếu như kéo dài cạnh đáy thêm 30dm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 27m2. Tính diện tích hình tam giác đó?

Trên đây là công thức Diện tích hình Tam Giác & cách tính diện tích hình Tam Giác đơn thuần 2023, nhanh chóng mà lực lượng Samland Riverside chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể tính được diện tích hình Tam Giác một cách dễ dàng. nếu như có gì thắc mắc bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn. Chúc những bạn thành công.

những địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên cả nước


Tags:
tính diện tích tam giác vuôngtính diện tích tam giác biết 3 cạnhtính diện tích tam giác vuôngcâncông thức tính diện tích tam giác lớp 5

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button