Nhà môi giới

Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Đất ở nông thôn là gì? ngày nay có những quy định nào về quản lý cũng như sử dụng đất ở tại nông thôn? Hãy cùng CenHomes tìm hiểu nhé!

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Quy định hiện hành về đất ở nông thôn

Đất ở nông thôn là gì?

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Đất ở nông thôn thuộc vào nhóm đất phi nông nghiệp, theo Mục 3 Điều 143 Luật đất đai 2013, đất ở nông thôn là đất ở do hộ gia đình, tư nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng những dự án phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Tóm lại, đất ở nông thôn là đất ở do hộ gia đình, tư nhân đang sử dụng tại nông thôn, bao gồm đất để xây dựng nhà ở, dự án phục vụ đời sống và vườn, ao trong cùng thửa đất.

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Đất ở nông thôn có được xây nhà không?

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Đất ở nông thôn là loại đất sử dụng để làm đất ở tại những khu vực nông thôn, trên giấy chứng thực quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi là đất ở nông thôn. Đất ở nông thôn không được phép trồng trọt nhưng được phép xây dựng.

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Hạn mức đất ở nông thôn

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Hạn mức giao đất ở có thể được hiểu là diện tích đất mà hộ gia đình, tư nhân được phép sử dụng tối đa do được nhà nước giao, nhận chuyển nhượng hợp pháp từ người khác do khai phá phục hóa, nhằm khống chế diện tích đất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép ủy quyền hộ gia đình, tư nhân sử dụng, tránh hiện tượng giao đất một cách tùy tiện với diện tích lớn, đồng thời đây cũng là cơ sở pháp lý để giới hạn diện tích đất được phép sử dụng của hộ gia đình, tư nhân mà quyền sử dụng đất được hình thành từ việc Nhà nước giao đất.

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Xem Thêm : Chính phủ yêu cầu TP.Hà Nội báo cáo việc lấy đất công viên làm bãi đỗ xe

ngày nay, việc quản lý và sử dụng đất khu dân cư ở nông thôn được thực hiện theo quy định tại Điều 143 Luật Đất đai 2013:

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

– Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất ủy quyền mỗi hộ gia đình, tư nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở thích hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

– Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch những dự án công cộng, dự án sự nghiệp bảo đảm tiện lợi cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Phí đo đạc địa chính đất ở nông thôn

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

kinh phí đo đạc địa chính là khoản phí chi trả cho đơn vị đo đạc khi chủ sử dụng đất hoặc chủ sở hữu nhà ở yêu cầu thực hiện công việc đo đạc thửa đất nhằm xác định vị trí, diện tích và kích thước hình học theo tọa độ phẳng phục vụ cho công việc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất và nhà.

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC quy định: “Mức thu: Căn cứ vào những bước công việc, yêu cầu công việc đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án, nhưng mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m2.”

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Để có được chuẩn xác mức phí đo đạc địa chính, bạn cần xác định địa phương nơi bạn đang sinh sống, diện tích đất đai xem xét mức phí quy định theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để so sánh, đối chiếu mức phí mà họ yêu cầu.

 

 

Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Đất ở là đất có thời hạn sử dụng trong tương lai, không giới hạn thời gian, theo quy định tại điều 125, Luật Đất Đai 2013. Theo đó, người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định trong những trường hợp sau đây:

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Một số đặc điểm và quy định về đất ở nông thôn

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Đất ở nông thôn có một số đặc điểm như sau:

  • Đất ở khu dân cư nông thôn là địa bàn mà trên đó hình thành những cụm dân cư sinh sống tập trung. Khu dân cư ở nông thôn hình thành những cụm dân cư với những hộ gia đình bao gồm nhiều thế hệ gắn bó với nhau bằng yếu tố huyết thống tương đối chặt chẽ.
  • Xem Thêm : Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài đầy đủ, chi tiết nhất 2023

  • Đất khu dân cư thường được hình thành tại những nơi có vị trí địa lý thuận lợi cho đời sống và sinh hoạt của con người như xây dựng ở khu vực trung tâm của một vùng, sắp những sông ngòi, hệ thống đường giao thông tiện lợi cho đi lại, giao lưu hàng hóa,…

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

Việc quản lý, sử dụng đất ở nông thôn được quy định tại Điều 143 Luật Đất đai 2013:

 

Bạn Đang Xem: Đất ở nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở nông thôn là bao lâu?

  • Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất ủy quyền mỗi hộ gia đình, tư nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở thích hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.
  • Xem Thêm : Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài đầy đủ, chi tiết nhất 2023

  • Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch những dự án công cộng, dự án sự nghiệp bảo đảm tiện lợi cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.
  • Xem Thêm : Thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài đầy đủ, chi tiết nhất 2023

  • Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.

 

Qua bài viết trên, Cen Homes đã tổng hợp lại một số thông tin tổng quan về đất ở tại nông thôn, hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với những bạn!

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Nhà môi giới

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button