Kiến thức BDS

Đất trồng cây hàng năm khác là gì và những thông tin cần thiết

ngày nay giao dịch mua bán đất diễn ra ngày càng sôi động với nhiều loại hình đất khác nhau, một trong số đó là đất trồng cây hàng năm khác. Cùng tìm hiểu khái niệm, những quy định sử dụng loại đất này và trả lời nghi vấn có nên mua đất trồng cây hàng năm khác hay không qua bài viết này nhé!

Đất trồng cây hàng năm khác là gì?

Khái niệm đất trồng cây hàng năm khác

Để trả lời nghi vấn đất trồng cây hàng năm khác là đất gì, chúng ta có thể dựa theo thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, giảng giải như sau:

Đất trồng cây hàng năm khác là đất chuyên trồng những loại cây có thời hạn sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một năm, chủ yếu để trồng hoa màu, cây thuốc, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm, cỏ sử dụng trong chăn nuôi.

Bạn Đang Xem: Đất trồng cây hàng năm khác là gì và những thông tin cần thiết

Đất đất trồng cây hàng năm khác cũng thuộc nhóm đất nông nghiệp nên những quy định, quy hoạch và pháp luật về đất đai cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng cũng tương tự đối với đất nông nghiệp.

Ký hiệu đất trồng cây hàng năm khác

HNK là ký hiệu của đất trồng cây hàng năm khác, được quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

Ký hiệu này thường được sử dụng trong bản đồ địa chính, để thống kê, kiểm kê diện tích đất trồng cây hàng năm khác tại từng địa phương trên cả nước, giúp Nhà nước quản lý đất đai và khắc phục tranh chấp liên quan tới thửa đất.

Phân loại đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây hàng năm khác gồm những loại đất nào

Phụ lục 1 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định đất trồng cây hàng năm khác gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.

Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) là đất bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên để trồng cây hàng năm khác.

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK) là đất trồng cây hàng năm khác trên sườn đồi, núi dốc, kể cả trường hợp trồng cây hàng năm khác không thường xuyên nhưng theo chu kỳ.

Có thể bạn muốn biết:

>>> Đất BHK là gì? Quy định sử dụng đất BHK đầy đủ từ A-Z

>>> NKH là đất gì? Nên hay không mua đất NKH để đầu tư

So sánh đất trồng cây hàng năm khác với đất trồng cây lâu năm

Giống nhau : Cả hai loại đất này đều nằm trong nhóm đất nông nghiệp.

Khác nhau : 

Đất trồng cây hàng năm khác dành cho nhóm cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn không quá 1 năm như mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm… trừ lúa. những loại cây này thường được luân phiên gieo trồng và thu hoạch theo mùa vụ.

Đất trồng cây lâu năm dành cho nhóm cây trồng có thời gian sinh trưởng trên 1 năm. những loại cây này được trồng một lần, sinh trưởng và thu hoạch trong nhiều năm như cây dược liệu, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, những loại cây lâu năm để lấy gỗ…

Quy định đất trồng cây hàng năm khác

Quy định sử dụng đất trồng cây hàng năm khác ghi được rõ tại Điều 129 Luật đất đai như sau:

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối cho mỗi tư nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất : không quá 3ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long. Không quá 2ha đối với những khu vực còn lại.

Hạn mức trồng cây lâu năm cho tư nhân, những hộ gia đình không quá 10ha đối với xã, phường, thị trấn khu vực đồng bằng. Với những khu vực trung du và miền núi không quá 30ha.

Những trường hợp tư nhân, hộ gia đình được giao nhiều loại đất khác nhau thì tổng mức giao đất không được quá 5ha. Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì không quá 5ha với xã, phường, thị trấn khu vực đồng bằng và không quá 25ha với khu vực trung du và miền núi.

Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây hàng năm khác có thời hạn sử dụng không?

Theo những quy định về thời hạn sử dụng đất theo Điều 126 Luật đất đai 2013 thì đất trồng cây hàng năm khác có thời hạn sử dụng cụ thể như sau : 

Đối với tư nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất và xác nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng đất là 50 năm. nếu như có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm.

Xem Thêm : Hồ sơ hoàn công bao gồm những gì ?

Đối với tư nhân, hộ gia đình được nhà nước cho thuê đất thì thời hạn là không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu như có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.

Gia hạn đất trồng cây hàng năm khác

Vì đất trồng cây hàng năm khác thuộc đất nông nghiệp, Luật đất đai 2013 quy định rõ việc đất nông nghiệp hết hạn sử dụng thì phải khắc phục như sau:

Trường hợp 1:

Đối với đất sử dụng để trực tiếp sản xuất nông nghiệp : được tiếp tục sử dụng đất mà không cần là thủ tục gia hạn.

Trường hợp 2:

Đối với đất thuộc những trường hợp sau : những tổ chức hoặc hộ gia đình, tư nhân hoặc người việt nam định cư tại nước ngoài… sử dụng đất nông nghiệp cho những mục đích như sản xuất nông nghiệp, mục đích thương nghiệp, dịch vụ, cơ sở để sản xuất phi nông nghiệp, thực hiện những dự án đầu tư… thì khi đất hết hạn sử dụng phải tiến hành gia hạn thời hạn sử dụng.

Thủ tục tương tự thủ tục gia hạn đất trồng cây hàng năm.

Đất trồng cây hàng năm khác có được chuyển nhượng không?

Khi chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm cần tuân thủ những quy định của pháp luật

Đất trồng cây hàng năm khác có thể chuyển nhượng, tuy nhiên vì không phải là đất ở mà thuộc nhóm đất nông nghiệp. Nên khi chuyển nhượng người sử dụng đất cần lưu ý những điều sau.

Người sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm như sau : 

  • Có giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

  • Đất không có tranh chấp.

  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

  • Trong thời hạn sử dụng đất.

  • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời khắc đăng ký vào sổ địa chính

Ngoài ra, để đảm bảo việc chuyển nhượng, những bên cần thỏa mãn những điều kiện sau

Đối với bên chuyển nhượng:

Khoản 1 Điều 179 Luật đất đai quy định

1. Hộ gia đình, tư nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có những quyền và nghĩa vụ sau đây :

…b) Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, tư nhân khác;

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Đối với bên nhận chuyển nhượng:

Theo Khoản 3 Điều 191 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện đề hộ gia đình, tư nhân được nhận chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm khác là phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Xem Thêm : Nhà cấp 1, 2, 3, 4 là gì

Hạn mức nhận chuyển nhượng:

Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của tư nhân, hộ gia đình.

Cụ thể hạn mức chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm được vận dụng như sau : 

  • Không quá 30 héc ta đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực đông nam bộ và khu vực đồng bằng sông cửu long.

  • Không quá 20 héc ta đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại.

  • Trường hợp hộ gia đình, tư nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất trên khu vực nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất.

Có nên mua đất trồng cây hàng năm khác

Có nên mua đất trồng cây hàng năm khác hay không?

Đất trồng cây hàng năm khác có thể nói là kênh đầu tư phì nhiêu nếu như bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Để trả lời nghi vấn có nên mua đất trồng cây hàng năm khác hay không hãy cùng xem xét thời cơ và rủi ro khi mua loại đất này.

thời cơ

Đất trồng cây hàng năm khác có quỹ đất lớn, giá bán rẻ hơn rất nhiều lần so với đất thổ cư hay những loại đất khác. Vì vậy chỉ với giá khá rẻ bạn đã có thể mua được mảnh đất với diện tích lớn.

nếu như mảnh đất nằm tại khu vực đông dân cư, một khi chuyển đổi mục đích sử dụng lên thổ cư, trị giá mảnh đất sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Rủi ro

Thứ nhất, khi mua đất trồng cây hàng năm khác, vì diện tích đất khá lớn thường không dưới 1.000m2 nên số vốn cần có cũng không hề thấp, chủ yếu hợp với những nhà đầu tư có vốn trong tương lai. Mua xong chờ thời cơ chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở để phân lô bán nền.

nếu như nhà đầu tư đi theo cơn sốt đất hoặc sử dụng phần lớn vốn đi vay thì rủi ro rất cao khi thị trường chững lại, nhà đầu tư rất dễ lâm vào cảnh vỡ nợ.

Thứ hai, trường hợp khu đất vừa mua lại thuộc diện giải tỏa thì nhà đầu tư chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp. Đất bị thu hồi, giá đền bù không đáng kể, người đầu tư không những không có được lợi nhuận, thậm chí không đủ thu hồi vốn.

Thứ ba, nếu như lựa chọn mua đất trồng cây hàng năm khác không thuộc khu vực được quy hoạch thành đất ở dẫn tới vốn đầu tư bị đóng băng. Lúc này nhà đầu tư chỉ có thể trồng trọt, chăn nuôi hoặc cho thuê với giá thấp.

Đất trồng cây hàng năm khác có lên thổ cư được không?

Việc chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác lên thổ cư được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 về chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, thuộc trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

do vậy đất trồng cây hàng năm khác hoàn toàn có thể chuyển đổi lên đất thổ cư.

>> Xem thêm: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và những quy định cần biết

Đất trồng cây hàng năm khác có được xây nhà không?

Theo pháp luật hiện hành, mỗi loại đất cần sử dụng đúng mục đích, kế hoạch và quy hoạch của Nhà nước.

Người sử dụng đất chỉ có thể xây nhà và những dự án khác trên đất thổ cư, do vậy không được xây nhà trên đất trồng cây hàng năm khác.

Để xây nhà trên đất trồng cây hàng năm khác một cách hợp pháp, người sử dụng đất cần phải làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư và chỉ được xây dựng khi được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu hơn về đất trồng cây hàng năm khác là gì và những vấn đề có liên quan tới loại đất này.

Để đón Xem thêm những tin tức về bất động sản khác, hãy truy cập homedy.com ngay ngày hôm nay!

Loan Nguyễn

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Kiến thức BDS

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button