Tổng hợp

DBV là đất gì

STT

Loại đất


I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP


1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC


2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK


3

Đất lúa nương

LUN


4

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

BHK


5

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

NHK


6

Đất trồng cây lâu năm

CLN


7

Đất rừng sản xuất

RSX


8

Đất rừng phòng hộ

RPH


9

Đất rừng đặc dụng

RDD


10

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS


11

Đất làm muối

LMU


12

Đất nông nghiệp khác

NKH


II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP


1

Đất ở tại nông thôn

ONT


2

Đất ở tại đô thị

ODT


3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC


4

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS


5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH


6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT


7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và huấn luyện

DGD


8

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT


9

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH


10

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH


11

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG


12

Đất xây dựng dự án sự nghiệp khác

DSK


13

Đất quốc phòng

CQP


14

Đất an ninh

CAN


15

Đất khu công nghiệp

SKK


16

Đất khu chế xuất

SKT


17

Đất cụm công nghiệp

SKN


18

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC


19

Đất thương nghiệp, dịch vụ

TMD


20

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS


21

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX


22

Đất giao thông

DGT


23.

Đất thủy lợi

DTL


24

Đất dự án năng lượng

DNL


25

Đất dự án bưu chính, viễn thông

DBV


26

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH


27

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV


28

Đất chợ

DCH


29

Đất có di tích lịch sử – văn hóa

DDT


30

Đất danh lam thắng cảnh

DDL


31

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA


32

Đất dự án công cộng khác

DCK


33

Đất cơ sở tôn giáo

TON


34

Đất cơ sở tôn giáo

TIN


35

Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD


36

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON


37

Đất có mặt nước chuyên sử dụng

MNC


38

Đất phi nông nghiệp khác

PNK


III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG


1

Đất bằng chưa sử dụng

BCS


2

Đất đồi núi chưa sử dụng

DCS


3

Núi đá không có rừng cây

NCS


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button