Tin Tức

Đồng sở hữu đất là gì? Quy định về đồng sở hữu quyền sử dụng đất mới nhất

ngày nay trong những giao dịch về đất đai có một số trường hợp bên mua chỉ nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của bên bán do không đủ tiềm lực tài chính hoặc bên bán không muốn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất. nếu như một phần quyền sử dụng đất đó không đủ điều kiện để tách thửa thì bên mua và bên bán sẽ ghi được nhận tư cách là những người đồng sở hữu đất đối với toàn bộ thửa đất. Vậy đồng sở hữu quyền sử dụng đất là gì? Cùng homedy tìm hiểu trong bài viết sau nhé.

Đồng sở hữu đất là gì?

Đồng sở hữu đất là gì?

Theo điều 207 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về sở hữu chung và những loại sở hữu chung : 

“Điều 207. Sở hữu chung và những loại sở hữu chung

Bạn Đang Xem: Đồng sở hữu đất là gì? Quy định về đồng sở hữu quyền sử dụng đất mới nhất

1. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản.

2. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung thống nhất.”

Căn cứ vào quy định trên, sở hữu chung là trường hợp nhiều chủ thể cùng có quyền sở hữu đối với một tài sản. do vậy, đồng sở hữu đất được hiểu là hai hoặc nhiều người cùng có quyền sử dụng đất chung trên một thửa đất. Quyền sử dụng đất này có thể là sử dụng chung theo phần hoặc sử dụng chung thống nhất.

 • Quyền sử dụng đất chung theo phần là xác định được phần quyền sử dụng riêng của mỗi người đối với thửa đất. 

 • Quyền sử dụng đất chung thống nhất là không xác được phần quyền sử dụng riêng của mỗi người đối với thửa đất, những người sử dụng đất này có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với quyền sử dụng đất chung.

Thông thường khi thực hiện những giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khi bên bán chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất cho bên mua thì phải thực hiện thủ tục tách thửa. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục này thì cần đáp ứng một số điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng… được quy định trong văn bản của UBND từng địa phương.

Trường hợp thửa đất chưa đáp ứng đầy đủ những điều kiện để tách thửa, khi nhận chuyển nhượng một phần thì người mua và người bán sẽ là những người có chung quyền sử dụng đất. Mỗi người có thể sẽ được cấp một sổ đỏ có nội dung như nhau, ghi nhận quyền đồng sở hữu đất.

>>> THAM KHẢO: [MỚI] Quy định mới nhất về diện tích tối thiểu tách thửa tại 63 tỉnh thành ngày nay

Quy định về đồng sở hữu quyền sử dụng đất

Theo khoản 2, Điều 98 Luật đất đai : “Thửa đất mà có rất nhiều người chung quyền sử dụng đất, sở hữu chung nhà ở và cả những tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng thực quyền sử dụng đất phải ghi đủ tên những người có chung quyền và cấp cho mỗi người một giấy chứng thực”.

tức là mọi vấn đề, thủ tục phát sinh trên đất đồng sở hữu đều phải có sự đồng ý của tất cả người sở hữu đất theo quy định đồng sở hữu đất đai.

Trường hợp một trong những người đồng sở hữu không đồng ý với quyết định của bên còn lại, những cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý theo điểm b, khoản 2 Điều 167 Luật đất đai 2013.

 • Đối với nhóm sử dụng đất mà quyền sử dụng được phân chia theo phần cho từng người : nếu như mỗi thành viên trong nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền đồng sở hữu đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa và làm thủ tục cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất riêng.

 • Trường hợp quyền sử dụng đất không được phân chia theo từng phần thì người đại diện sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm sử dụng đất.

Thêm người đồng sở hữu vào sổ đỏ có được không?

Theo quy định, có thể thêm người đồng sở hữu vào sổ đỏ

Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định về đăng ký biến động đất đai như sau : 

“Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng thực hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

tương tự, việc thêm tên vợ hoặc chồng lên giấy chứng thực quyền sử dụng đất tức là chuyển quyền sử dụng đất của chồng hoặc vợ thành quyền sử dụng đất chung của hai người thì phải thực hiện đăng ký biến động đất.”

tương tự, có thể thêm người đồng sở hữu vào sổ đỏ và phải đăng ký biến động đất đai.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất đồng sở hữu

Việc chuyển tên trên sổ đỏ từ một người sang hai hoặc nhiều người được gọi là thủ tục đăng ký đồng sở hữu đất. Việc đồng sở hữu đất đã được quy định rõ tại khoản 2, Điều 98 Luật đất đai 2013 đã nêu trên. 

Cùng tham khảo thủ tục đồng sở hữu quyền sử dụng đất như sau : 

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất đồng sở hữu

Bước 1 : Làm hợp đồng chuyển nhượng

Hợp đồng chuyển nhượng là do bên bán và bên mua tự thỏa thuận với nhau. Sau khi đạt được thỏa thuận chung, cả hai bên tới văn phòng công chứng tại địa phương có đất cần giao dịch để tiến hành công chứng.

những hồ sơ cần thiết để công chứng gồm : 

 • Bên mua cần CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (của tất cả những người đồng sở hữu).

 • Bên bán cần giấy chứng thực quyền sử dụng đất; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu; giấy đăng ký kết hôn (nếu như có); giấy xác minh tình trạng hôn nhân (nếu như chưa kết hôn).

Bước 2 : Làm thủ tục đăng ký đồng sở hữu đất

Làm thủ tục đăng ký đồng sở hữu quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND xã nơi có đất cần giao dịch.

Theo hồ sơ gồm : 

 • những hồ sơ nêu tại bước 1, mỗi loại sao y bản chính thành 2 bản.

 • 02 Hợp đồng chuyển nhượng

 • 02 Tờ khai lệ phí trước bạ

 • 02 Tờ khai thuế thu nhập tư nhân

 • 01 Đơn xin đăng ký biến động đất đai

 • 02 Giấy ủy quyền (nếu như ủy quyền cho người khác làm thủ tục sang tên)

 • 02 Sơ đồ vị trí nhà đất.

Bước 3 : Tiếp nhận, khắc phục 

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện sẽ gửi thông tin sang cơ thuế quan để xác khái niệm vụ tài chính.

 • Sau khi nhận được thông báo nộp tiền (thuế, lệ phí) thì nộp theo thông báo.

 • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng vào Sổ địa chính và ghi xác nhận vào Giấy chứng thực.

Bước 4 : Trả kết quả

Thời gian khắc phục : 

 • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp thức;

 • Không quá 20 ngày đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thời hạn trên ko kể thời gian những ngày nghỉ, ngày lễ,…

Giấy/Đơn xin xác nhận đồng sở hữu đất

Mẫu đơn xin xác nhận đồng sở hữu đất là gì?

ngày nay, việc những chủ thể sử dụng đất thế nào luôn là vấn đề nóng và được mọi người quan tâm. Việc sử dụng đất của người dân cũng kéo theo nhiều vấn đề tranh chấp phát sinh, trong đó là vấn đề đồng sở hữu đất. Mẫu đơn xin xác nhận đồng sở hữu đất hay mẫu hợp đồng đồng sở hữu đất được sử dụng trường hợp này với ý nghĩa xác nhận việc  đồng sở hữu quyền sử dụng đất của hai hoặc nhiều bên để làm căn cứ về quyền và nghĩa vụ cho những bên, tránh những tranh chấp có thể xảy ra.

Mẫu đơn xin xác nhận đồng sở hữu đất để làm gì?

Theo luật đồng sở hữu đất đai, mẫu giấy đồng sở hữu đất rất quan trọng trong quá trình những chủ thể khắc phục tranh chấp cũng như làm căn cứ và điều kiện giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất. 

Mẫu giấy chứng thực quyền sử dụng đất đồng sở hữu cần ghi rõ thông tin của những bên đồng sở hữu, thông tin mảnh đất cũng như những thỏa thuận cụ thể được đưa ra giữa những bên.

Mẫu giấy đồng sở hữu đất chuẩn, mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Đồng sở hữu đất của những chủ thể sử dụng đất)

ngày hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại …………………………………. Chúng tôi bao gồm những bên sau đây:

Bên thứ nhất (sau đây còn gọi là bên A):

Xem Thêm : Top 20+ loại hoa trồng ban công chịu nắng tốt nhất, dễ trồng dễ chăm

– Ông (Bà)…………., sinh năm…..,

– Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………

Bên thứ hai (sau đây còn gọi là bên B):

Xem Thêm : Top 20+ loại hoa trồng ban công chịu nắng tốt nhất, dễ trồng dễ chăm

– Ông (Bà)…………., sinh năm…..,

– Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………

Chúng tôi là đồng sở hữu khối tài sản là quyền sở hữu/ sử dụng toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại:

– Thửa đất số……………….. Tờ bản đồ số……………………..

– Địa chỉ:………………………………………. – theo “Giấy chứng thực quyền sử dụng đất” số………..;

– Số vào sổ cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất số:………. Do…….cấp ngày…../…../…..; Chi tiết về tài sản được thể hiện cụ thể trong……………..nêu trên.

Chúng tôi tự nguyện lập văn bản thỏa thuận này theo những nội dung cụ thể dưới đây:………

(nêu rõ nội dung những bên thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận, chẳng hạn như thỏa thuận phân chia quyền và nghĩa vụ, lời đoan của những bên….)

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Công chứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>>> TẢI NGAY Mẫu giấy đồng sở hữu đất

Mẫu hợp đồng mua bán đất đồng sở hữu

Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán đất đồng sở hữu đúng pháp luật mà Samlan Driverside muốn giới thiệu tới độc giả, giúp bạn dễ dàng soạn thảo, sửa đổi : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỒNG SỞ HỮU

ngày hôm nay, ngày…tháng…năm 20…., tại ………………………………………. Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi là Bên A):

Ông………………………………. , sinh ngày…………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số……………………………..

Cấp ngày…………….tại…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………..

Cùng vợ là bà…………………………………, sinh ngày…………………..

Giấy chứng minh nhân dân số……………………………..

Cấp ngày…………….tại…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi là Bên B):

Ông………………………………. , sinh ngày…………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số……………………………..

Cấp ngày…………….tại…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………..

Cùng vợ là bà…………………………………, sinh ngày…………………..

Giấy chứng minh nhân dân số……………………………..

Cấp ngày…………….tại…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………..

ĐIỀU 1 THỬA ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

(i) Nguồn gốc sử dụng thửa đất:

Bên A là chủ sở hữu quyền sử dụng thửa đất số……. tờ bản đồ số………

tại địa chỉ………………………….do …………………………cấp ngày……………  Đặc điểm thửa đất ghi được cụ thể trong Giấy chứng thực nêu trên.

(ii) Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý bán cho Bên B quyền sử dụng một phần thửa đất nêu trên. Phần thửa đất đem dịch chuyển theo Hợp đồng này được Văn phòng đăng ký đất và nhà – Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xác định trong Công văn số………..ngày…………, cụ thể như sau:

Diện tích đất sử dụng riêng:……………….m2( mét vuông).

Loại đất: ……………………

Thời hạn sử dụng: …………………………

Vị trí phần thửa đất dịch chuyển theo Hợp đồng này được giới hạn bởi những điểm theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số……………….do…………………………..lập ngày…………

Phần thửa đất được dịch chuyển theo Hợp đồng này sẽ được nhập vào thửa đất số……………. , tờ bản đồ số………………… , tại………………………………….

(iii) Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng một phần thửa đất nêu trên với những điều kiện nêu tại Điều 2, Điều 3 dưới đây.

ĐIỀU 2 GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên là:……………………………đ

( Bằng chữ ……………………….triệu đồng) tiền Việt Nam hiện hành.

Phương thức thanh toán: ……………………………………………………..

Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên công chứng hợp đồng này.

ĐIỀU 3 CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ hồ sơ LIÊN QUAN tới ĐẤT

Xem Thêm : Nhà liền thổ là gì? Tất tần tật những điều bạn cần biết về loại hình nhà ở này

Bên A sẽ chuyển giao một phần thửa đất đúng như tình trạng được nêu tại điểm 1.2 Điều 1 nêu trên cho Bên B cùng toàn bộ bản chính hồ sơ hồ sơ có liên quan tới thửa đất sau khi hai bên thỏa thuận này. Việc giao thửa đất nêu trên do hai Bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên công chứng hợp đồng này..

ĐIỀU 4 ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền; Bên A cũng có nghĩa vụ cùng với Bên B hoàn thành những thủ tục đăng ký đó.

Quyền sử dụng đối với một phần thửa đất nêu tại điểm 1.2 Điều 1 được chuyển cho Bên B, kể từ thời khắc Bên B thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

ĐIỀU 5 TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế và lệ phí liên quan tới việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp (Trừ thuế thu nhập tư nhân).

ĐIỀU 6 khắc phục TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu như phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng khắc phục trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trường hợp không khắc phục được, thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7 đoan CỦA những BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời đoan sau đây:

(i) Bên A đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thực.

– Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Tại thời khắc giao ước Hợp đồng này:

·         Thửa đất không có tranh chấp.

·         Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

– Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

(ii) Bên B đoan:

-Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thực.

-Đã xem xét kỷ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và những hồ sơ về quyền sử dụng đất.

-Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

-Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Bản hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký vào hợp đồng và được công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có trị giá khi được hai Bên lập thành văn bản có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.

Hai Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước Hợp đồng này.

Hai Bên đã tự đọc lại, nghe Công chứng viên đọc lại Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký (lăn tay ngón trỏ bàn tay phải) vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(ký tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(ký tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

ngày hôm nay, ngày , tháng , năm

Tôi,  Công chứng viên Văn phòng……………………………………..ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao ước giữa:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG/Bên A:

Ông……………………….. và vợ là Bà……………………………………….

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG/Bên B:

Ông……………………….. và vợ là Bà……………………………………….

(i) Hai Bên có tên, chứng minh nhân dân, địa chỉ ghi ở phần trên của Hợp đồng.

(ii) Hai Bên đã tự nguyện giao ước Hợp đồng và đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng.

(iii) Tại thời khắc công chứng, hai Bên có năng lực hành vi dân sự thích hợp theo quy định của pháp luật.

(iv) Nội dung thỏa thuận của những Bên trong Hợp đồng thích hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.

(v) Hai Bên đã đọc lại, nghe tôi đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký tên (lăn tay) vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

(vi) Hợp đồng này được làm thành 05 bản chính (mỗi bản chính gồm 05 tờ, 05 trang):

Lưu tại Văn phòng Công chứng …………………………….01 bản chính.
01 bản chính lưu tại Cơ quan đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có thẩm quyền.
01 bản chính lưu tại Cơ thuế quan có thẩm quyền.
Bên A, Bên B mỗi bên giữ 01 bản chính.
Số công chứng:…………………………………………………………….

CÔNG CHỨNG VIÊN

>>> TẢI NGAY Mẫu hợp đồng mua bán đất đồng sở hữu

Tặng cho đất đồng sở hữu có được không?

Điều 218 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về định đoạt tài sản chung : 

“1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

2. Việc định đoạt tài sản chung thống nhất được thực hiện theo thỏa thuận của những chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

……………………

4. Trường hợp một trong những chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của những chủ sở hữu chung còn lại.

5. Trường hợp một trong những chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở hữu chung của những chủ sở hữu còn lại.

6. Trường hợp tất cả những chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản chung thì việc xác lập quyền sở hữu được vận dụng theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật này”.

tương tự, có thể tặng cho đất đồng sở hữu trường hợp những chủ sở hữu chung đồng ý về việc tặng cho đất đồng sở hữu đó.

>>> Bài viết cùng chủ đề:

Trên đây hy vọng bạn đã hiểu được đồng sở hữu đất là gì và nắm rõ những quy định và thủ tục và những vấn đề khác liên quan tới đồng sở hữu quyền sử dụng đất.

Để Xem thêm nhiều tin tức về bất động sản mới nhất, hãy ghé thăm homedy thường xuyên nhé!

Loan Nguyễn

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Tin Tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button