Nhà môi giới

Làm thế nào để chuyển đổi đất 50 năm sang đất thổ cư? (đất ở)

Sau một khoảng thời gian sử dụng đất 50 năm, nhiều người có ý định thay đổi sử dụng đất được cấp, cụ thể là để ở. Tuy nhiên, nếu như thây đổi mục đích sử dụng đất mà không được sự cho phép của những cấp chính quyền là vi phạm pháp luật. Bởi vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở.

Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 57 Luật đất đai 2013, nếu như bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất ví dụ như đất nông nghiệp sang đất ở hay chuyển đất 50 năm sang đất thổ cư sử dụng vĩnh viễn, bạn cần phải được phép của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền. những trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm:

Bạn Đang Xem: Làm thế nào để chuyển đổi đất 50 năm sang đất thổ cư? (đất ở)

 1. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới phương thức ao, hồ, đầm;
 3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 4. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 5. Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 6. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 7. Chuyển đất xây dựng dự án sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương nghiệp, dịch vụ sang đất thương nghiệp, dịch vụ; chuyển đất thương nghiệp, dịch vụ, đất xây dựng dự án sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Xem Thêm : Đề xuất lập đoàn thanh tra làm rõ ‘5 khu phố ngoài ranh’ ở Thủ Thiêm

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

tương tự, để có thể chuyển đổi đất 50 năm theo nhu cầu của bạn, bạn cần làm hồ sơ với mục đích xin chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Hồ sơ này bạn có thể làm và xin chứng thực tiễn Phòng tài nguyên môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Người sử dụng đất cần nộp 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất hay còn gọi là Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
 • Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất sẽ nộp hồ sơ tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu như người sử dụng đất là hộ gia đình, tư nhân) hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (nếu như người sử dụng đất là tổ chức).

Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

kinh phí khi chuyển đổi đất 50 năm

Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo nhu cầu tư nhân, bạn cần phải làm đầy đủ những nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật như sau:

– Nộp tiền sử dụng đất (nếu như có). Việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối như chuyển đổi đất 50 năm sang đất thổ cư với hộ gia đình, tư nhân như sau:

+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được xác nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành những thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời khắc có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem Thêm : Bắc Giang sẽ có thêm khu đô thị 52ha ở Hiệp Hoà

+ Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời khắc có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 • Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, trong tương lai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới phương thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời khắc có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới phương thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời khắc có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới phương thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời khắc có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức như trên.

– Lệ phí trước bạ: được tính bằng 0,5% nhân giá tính lệ phí trước bạ. Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời khắc kê khai nộp lệ phí trước bạ. Đối với nhà: theo giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính).

– Lệ phí địa chính (Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

hy vọng với những thông tin được phân phối ở trên, bạn có thể nắm được đầy đủ thủ tục và trình tự cần thiết khi có nhu cầu chuyển đổi đất 50 năm sang đất thổ cư, để có thể thực hiện đúng luật và nhanh chóng.

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Nhà môi giới

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button