Tiếng Nhật

Lớp học trong tiếng Nhật là gì

Lớp học trong tiếng Nhật là 教室, phiên âm là kyoushitsu. Là căn phòng được thiết kế cho công việc giảng dạy của những thầy giáo và phục vụ cho việc học tập của học sinh sinh viên.


Lớp học trong tiếng Nhật là 教室, phiên âm là kyoushitsu. Phòng học thường được sắp đặt ở khu vực yên tĩnh, hạn chế những tác động tới việc học tập, giảng dạy. 


Hầu hết những lớp học sẽ có một tấm bảng lớn, nhưng để tăng hơn chất lượng giảng dạy cũng như là bài học, lớp học còn được sắp đặt thêm máy chiếu, bút laser…


1652528859 news 10315Từ vựng liên quan tới lớp học trong tiếng Nhật:


授業 (jugyou): Giờ học.


先生 (sensei): thầy giáo.


学生 (gakusei): Học sinh.


クラスメート (kurasumeeto): Bạn cùng lớp.


成績 (seiseki): Thành tích.


机 (tsukue): Bàn


椅子 (isu): Ghế


黒板 (kokuban): Bảng.


鉛筆 (enpitsu): Bút chì.


ボールペン (booruben): Bút bi.


消しゴム (keshi gomu): Gôm, tẩy.


定規 (jougi): Thước kẻ.


教室 (kyoushitsu): Lớp học, phòng học.


単位 (tani): Tín chỉ.


歴史 (rekishi): Lịch sử.


音楽 (ongaku): Âm nhạc.


科学 (kagaku): Khoa học.


英語 (eigo): Tiếng Anh.


生物学 (seibutsugaku): sinh vật học.


数学 (sugaku): Toán học.


教科書 (kyoukasho): Sách giáo khoa.


地理学 (chirigaku): Môn địa lý.


文学 (bungaku): Văn học.


物理学 (butsurigaku): Môn vật lý.


学習する (gakushuu suru): Học tập.


欠席する (kesseki suru): Vắng mặt.


出席する (shusseki suru): Có mặt.


遅刻する (chikoku suru): Tới trễ.


サボる (saboru): Trốn, cúp.


集中する (shuuchuu suru): Tập trung.


提出する (teishutsu): Nộp.


論文 (ronbun): Bài luận văn.


レポート (repooto): Báo cáo.


資料 (shiryou): Tài liệu.


Mẫu câu liên quan tới lớp học trong tiếng Nhật


1/ 私たちは来週の見学についてレポートを提出します。


(konkai no kengaku ni tsuite tepooto wo teishutsu shimasu)


Chúng ta sẽ nộp báo cáo về buổi kiến tập tuần sau.


2/ 始業ベルが鳴り終わるか終わらないかのうちに先生が教室に入ってきた。


(shigyou beru ga nari owaruka owaranai kanouchini sensei ga kyoushitsu ni haitte kita)


Chuông báo giờ học khởi đầu vừa mới dứt thì ngay tức thì thầy giáo cũng bước vào lớp học.


3/ 学生時代と言えば、授業をサボって遊びに行くのを思い出す。


(gakusei jidai to ieba jugyou wo saboru no wo omoidasu)


Nhắc tới thời học sinh thì tôi lại nhớ những lúc cúp tiết đi chơi.


Nội dung bài viết được soạn bởi hàng ngũ trung tâm SGV – lớp học trong tiếng Nhật là gì.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button