Tin Tức

[MỚI] Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng ngắn gọn đầy đủ nhất

Thuê cửa hàng để kinh doanh ngày nay rất phổ biến bởi nhu cầu thuê ngày càng lớn. Tuy nhiên không phải giao dịch thuê cửa hàng nào cũng an toàn và thành công. Bài viết dưới đây Samlan Driverside sẽ phân phối cho bạn những thông tin hữu ích và mẫu hợp đồng hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất đúng theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng thuê cửa hàng là gì?

Hợp đồng cho thuê cửa hàng là gì?

Như những hợp đồng dân sự khác, hợp đồng cho thuê cửa hàng là văn bản thể hiện quan hệ pháp lý giữa người cho thuê (chủ sở hữu cửa hàng) và người thuê sử dụng vào những mục đích rõ ràng và được pháp luật cho phép.

Hợp đồng thuê cửa hàng để kinh doanh cần thể hiện rõ ràng thông tin những bên liên quan, những điều khoản, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để làm căn cứ pháp lý xử lý khi phát sinh tranh chấp trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

Bạn Đang Xem: [MỚI] Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng ngắn gọn đầy đủ nhất

những mẫu hợp đồng thuê cửa hàng chuẩn, mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng ngắn gọn, đơn thuần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*  *  *  *  *  *  *

HỢP ĐỒNG THUÊ CỬA HÀNG

Số:…/…

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015,

– Căn cứ…

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

ngày hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20.. tại (địa chỉ lập hợp đồng)……………………..

chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông/Bà: ……………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………….., cấp ngày: ……………., tại………..………..………..………..………..

Địa chỉ: …………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………..Tại…………………………………

Là chủ sở hữu cửa hàng tại địa chỉ: …………………………………………….

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là bên B)

Ông/Bà: ……………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………….., cấp ngày: ……………., tại………..………..………..………..………..

Địa chỉ: …………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………….

những bên thỏa thuận thỏa thuận thuê cửa hàng với những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê cửa hàng (mặt bằng): …………………………………………….

Tổng diện tích là : ………………

Gồm: ………………(phòng, toilet riêng; điện sử dụng riêng, đồng hồ nước riêng, ban công; những bóng đèn trong phòng,….) 

ĐIỀU 2: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên A đồng ý cho bên B thuê cửa hàng và toàn con số tài sản đã xác định tại Điều 1 hợp đồng này với giá là……………..VNĐ (Bằng chữ :………………………………Việt Nam Đồng).

Toàn con số tiền đã thỏa thuận ở trên sẽ được bên B thanh toán cho bên A qua…….đợt, cụ thể từng đợt thanh toán như sau : 

Đợt 1 : Bên B thanh toán số tiền là……………..VNĐ (Bằng chữ :………………………………Việt Nam Đồng) khi thanh toán có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………………(chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của bên A hoặc thanh toán bằng tiền mặt).

Đợt 2 : Bên B thanh toán số tiền là……………..VNĐ (Bằng chữ :………………………………Việt Nam Đồng) khi thanh toán có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………………(chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của bên A hoặc thanh toán bằng tiền mặt).

…………………….

Số tiền thuê cửa hàng hàng tháng nói trên sẽ không bao gồm những kinh phí dịch vụ như : điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh…những kinh phí này sẽ do bên B trực tiếp thanh toán hàng tháng với cơ quan phân phối dịch vụ cho cửa hàng kể từ sau khi thỏa thuận này.

ĐIỀU 3 : THỜI HẠN THUÊ CỬA HÀNG

Thời hạn thuê cửa hàng là:……………….(tháng/năm) được tính từ ngày………….tới ngày…………….

Trường hợp bên B không đóng tiền thuê thì bên A có quyền lấy lại mặt bằng với điều kiện phải báo trước cho bên B 03 tháng.

Trường hợp bên A muốn lấy lại mặt bằng trước thời hạn đã ký kết thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã đặt cọc cho bên B.

Sau khi hết hạn hợp đồng, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên có thể gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng thuê cửa hàng/mặt bằng.

ĐIỀU 4 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ những BÊN

Quyền và nghĩa vụ của bên A : 

Quyền và nghĩa vụ của bên B : 

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN CHUNG

Bên A có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng trường hợp bên B vi phạm những điều khoản ghi trên hợp đồng mà không thống nhất được giữa hai bên.

những bên cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng; trường hợp có xảy ra tranh chấp thì hai bên sẽ tiến hành thương lượng; nếu như không thể thương lượng được thì có thể khởi kiện tại tòa án để khắc phục tranh chấp.

ĐIỀU 6 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày:…………………………….

Hợp đồng này hết hiệu lực kể từ khi những bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc có thoả thuận kết thúc và không thực hiện hợp đồng hoặc…………..

Hợp đồng này được lập thành 06 điều, 02 bản có trị giá pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A                                                        BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                              (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> TẢI Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng đơn thuần ngắn gọn tại đây

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng kinh doanh đầy đủ, chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–—–—–—–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

–  Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

–  Căn cứ vào nhu cầu khả năng của hai bên.

Xem Thêm : [MỚI] Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà chi tiết nhất

ngày hôm nay, ngày….. tháng …. năm ….tại địa chỉ số (địa chỉ thuê)……

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A).

đơn vị … (Trường hợp bên cho thuê là doanh nghiệp được ủy quyền cho thuê/ chủ đầu tư của địa điểm cho thuê)

Địa chỉ trụ sở chính:…….

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp số….

Điện thoại: …Đại diện: …

Chức vụ:…

Hộ khẩu thường trú: …

Hoặc:

ÔNG:…..(Trường hợp bên cho thuê là tư nhân cho thuê)

CMND số:….. Ngày cấp:……Nơi cấp:…

Hộ khẩu thường trú:…..

Chỗ ở hiện tại: …..

Điện thoại: ….

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của ngôi nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này.

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B).

ÔNG: ….

CMND số: ….Ngày cấp: ….. Nơi cấp: ….

Hộ khẩu thường trú: …..

Điện thoại: …

Hoặc:

đơn vị ….

Địa chỉ trụ sở chính: …..

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp số

Điện thoại: ….

Đại diện: …Chức vụ:…

Hộ khẩu thường trú: …

Hai bên cùng thỏa thuận ký phối hợp đồng thuê nhà với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê tầng … của ngôi nhà số …..theo Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số …. Do Ủy ban nhân dân …. cấp ngày …/…./ ….

Diện tích là: ….gồm: toàn bộ diện tích tầng … của ngôi nhà và không gian phía trước ngôi nhà. Bên B được quyền sử dụng phần hành lang, lề đường, khu vực phía trước của ngôi nhà.

Mục đích thuê:

– Làm trụ sở đơn vị do Ông/ Bà:……. Là người đại diện theo pháp luật;

– Kinh doanh, kinh doanh những mặt hàng đơn vị sản xuất, kinh doanh.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ NHÀ

Thời hạn cho thuê nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng được tính tới ngày….. tháng …. năm …

Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu như hai bên có nhu cầu và mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận ký phối hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng này.

Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiếp tục ký phối hợp đồng mới thì bên B phải trả lại nhà cho bên A ngay khi kết thúc hợp đồng thuê nhà. Bên B có thời hạn 30 ngày để quét dọn, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê nhà tại Điều 1 của hợp đồng này như sau:

1.1. Giá thuê hàng tháng là ….. đ/01 tháng (Bằng chữ:……).

1.2. Giá thuê trên được giữ ổn định trong suốt thời gian thuê; nếu như có thay đổi những bên sẽ thống nhất bằng một văn bản khác.

Phương thức thanh toán: Tiền thuê nhà được thanh toán ….. tháng một lần.

Tất cả những khoản thuế có liên quan tới nhà thuê trong thời hạn thuê theo Hợp đồng sẽ do bên B trả. Giá thuê nhà chưa bao gồm những kinh phí sử dụng như: tiền điện, nước, điện thoại, internet, vv…những kinh phí này sẽ được bên B (bên thuê) trả riêng, theo mức tiêu thụ thực tế.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A.

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

–  Bên A đảm bảo ngôi nhà tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A;

– Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả;

–  Tạo mọi điều kiện để bên B được sử dụng ngôi nhà tiện lợi, không làm tác động tới hoạt động kinh doanh của bên B, hỗ trợ bên B những thủ tục pháp lý liên quan tới việc sử dụng ngôi nhà (nếu như có).

4.2. Bên A có những quyền sau đây:

– Có quyền yêu cầu kết thúc hợp đồng khi bên B sử dụng nhà không đúng mục đích, kinh doanh, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh.

– Có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn.

– Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hết thời hạn cho thuê theo Hợp đồng này theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B.

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

–  Bên B tự bảo quản trang thiết bị mà bên A bàn giao trong quá trình sử dụng.

–  Sử dụng diện tích thuê vào đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng sẽ trao đổi cụ thể với bên A và phải được bên A chấp thuận và tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước về xây dựng cơ bản. kinh phí sửa chữa này do bên B tự bỏ ra và bên A không đền bù lại khi hết thời hạn của hợp đồng

– Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận.

– Tuân theo những quy định bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại tới quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu như xảy ra cháy nổ thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường những khoản thiệt hại do lỗi của bên B gây ra.

– Tự thanh toán tiền điện nước, tiền điện thoại, phí vệ sinh, an ninh trật tự và những khoản kinh phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà kể từ ngày nhận bàn giao, thanh toán kinh phí sửa chữa, thay mới những thiết bị hỏng nếu như do lỗi bên B.

– Khi bàn giao nhà phải đảm bảo những trang thiết bị được kê khai trong bảng kê tài sản lúc mới thuê đều trong tình trạng sử dụng được, không kể những hao mòn tự nhiên, hao mòn thế tất do quá trình sử dụng trong giới hạn cho phép.

Xem Thêm : Lễ mở cung tài lộc là gì? Lễ mở cung tài lộc bao nhiêu tiền?

– Trước khi kết thúc hợp đồng này, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh… và giao lại nhà đã thuê cho bên A.

5.2. Bên B có những quyền sau đây:

– Yêu cầu bên A bàn giao nhà đúng như đã thỏa thuận.

– Lắp đặt những thiết bị, hệ thống dây điện thoại, hệ thống mạng và lắp đặt những thiết bị cần thiết phục vụ cho mục đích kinh doanh.

– Được sử dụng toàn bộ phần diện tích vỉa hè sử dụng để xe của nhân viên và khách hàng; không gian mặt tiền để treo biển quảng cáo, … theo quy định của pháp luật.

– Được quyền sửa chữa cải tạo ngôi nhà thích hợp với mục đích kinh doanh của bên B (phải có sự đồng ý của Bên A).

– Được quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc cho người khác thuê lại nếu như được sự đồng ý của Bên A

– Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác cho thuê lại sau khi được sự đồng ý của bên A.

ĐIỀU 6: kết thúc HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu như một bên muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 60 (sáu mươi) ngày; những bên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình tới thời khắc kết thúc

Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng nếu như một bên phát hiện bên kia có hành vi vi phạm hợp đồng và có căn cứ về việc vi phạm đó thì phải thông báo bằng văn bản cho bên có hành vi vi phạm biết và yêu cầu khắc phục những vi phạm đó. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà bên có hành vi vi phạm không khắc phục thì bên có quyền lợi bị xâm phạm có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Bên nào có lỗi dẫn tới việc đơn phương kết thúc hợp đồng thì bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp kết thúc hợp đồng, kể cả trường hợp kết thúc hợp đồng trước thời hạn hay trường hợp đơn phương kết thúc hợp đồng, Bên B đều có thời hạn 30 ngày để quét dọn, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình trước khi trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 7: CHUYỂN TIẾP HỢP ĐỒNG

Ngay sau khi đơn vị do bên B là người đại diện theo pháp luật được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, thì bên B của hợp đồng này (Ông/ Bà…) sẽ mặc nhiên được chuyển đổi từ Ông /Bà … sang cho đơn vị do Ông/ Bà…  là người đại diện theo pháp luật.

đơn vị do bên B (Ông/ Bà:…)là người đại diện theo pháp luật sẽ mặc nhiên trở thành bên B (bên thuê) của hợp đồng này và những văn bản pháp luật khác liên quan khác.

Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông/ Bà …. theo Hợp đồng này và những văn bản khác có liên quan sẽ được chuyển tiếp cho đơn vị do Ông/ Bà….là người đại diện theo pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu như phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng khắc phục trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của pháp luật; quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng.

Những vấn đề chưa được thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc giao ước hợp đồng và đã ký tên dưới đây để làm bằng cớ.

Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ được những bên thống nhất thỏa thuận bằng Phụ lục Hợp đồng giữa những bên.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này gồm 08 (tám) Điều, với 06 (sáu) trang và được lập thành 04 bản có trị giá pháp lý như nhau; bên A giữ 02 bản; bên B giữ 02 bản.

CHỮ KÝ CỦA những BÊN

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)                                                BÊN THUÊ (BÊN B)

 >>> TẢI NGAY: Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng kinh doanh đầy đủ, chi tiết

Quy định về hợp đồng thuê cửa hàng

Hợp đồng thuê cửa hàng mang thực chất của hợp đồng thuê tài sản nên những quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề này hầu hết được quy định chung tại Điều 472 tới Điều 482 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm giá thuê, thời hạn thuê, gia tài sản, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ những bên trong hợp đồng.

Yêu cầu về nội dung và phương thức của hợp đồng thuê cửa hàng

Nội dung và phương thức của hợp đồng cho thuê cửa hàng thế nào?

Về cơ bản, nội dung của hợp đồng cho thuê cửa hàng gồm : 

 • Nội dung hợp đồng.

 • Đơn giá và phương thức thanh toán.

 • Phạm vi hoạt động.

 • Trách nhiệm của mỗi bên.

 • Thời hạn hợp đồng.

 • Đơn phương kết thúc hợp đồng.

 • những điều khoản khác.

 • tháng ngày năm ký phối hợp đồng.

 • Chữ ký và ghi rõ họ tên của những bên, nếu như là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu như có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Về phương thức: Hợp đồng có thể viết tay hoặc hai bên lập hợp đồng thuê cửa hàng bản word để tiện lợi trong việc lưu trữ, in ấn hợp đồng.

Hợp đồng thuê cửa hàng viết tay có hiệu lực không?

Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự quy định:

1.Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ những điều kiện sau đây

 1. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự thích hợp với giao dịch dân sự được xác lập

 2. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

 3. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

 

2. phương thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trường hợp luật có quy định.

do vậy, hợp đồng thuê cửa hàng viết tay có trị giá nếu như đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên.

Hợp đồng thuê cửa hàng có cần công chứng hay không?

Hợp đồng thuê cửa hàng không bắt buộc phải công chứng

Điều 122 Luật Nhà ở quy định như sau :

1.Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp động mua bán nhà ở thương nghiệp thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với những giao dịch quy định tại khoản này thì thời khắc có hiệu lực của hợp đồng là thời khắc công chứng, chứng thực hợp đồng.

 2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; mua bán, cho thuê ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp những bên có nhu cầu.

tương tự, hợp đồng thuê cửa hàng không bắt buộc phải công chứng mà vẫn có trị giá nếu như khắc phục được điều kiện về chủ thể, mục đích và nội dung quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự.

>>> Có thể bạn quan tâm:

Điều khoản bồi thường hợp đồng thuê cửa hàng

những điều khoản bồi thường được hai bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng thuê cửa hàng.

Trường hợp có thể phải bồi thường đó là: Đơn phương kết thúc hợp đồng mà không báo cho bên còn lại hoặc gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

những bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, phương thức (tiền mặt, hiện vật, thực hiện công việc), phương thức (một lần, nhiều lần). nếu như không thể thỏa thuận được thì bên thiệt hại có thể khởi kiện ra Tòa để yêu cầu bồi thường.

Về mức bồi thường thiệt hại, có thể xác định những loại thiệt hại như sau : 

 • Thiệt hại về tài sản: Lợi ích gắn với việc sử dụng, khai thác bị mất, bị sút giảm; kinh phí để khắc phục thiệt hại do cửa hàng thuê bị đòi trước hạn…

 • Thiệt hại về sức khỏe: Thu nhập thực tế bị mất/sút giảm do việc đòi lại nhà thuê trước hạn. nếu như không xác định được thì tính theo mức thu nhập của lao động cùng loại…

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê cửa hàng

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập trường hợp bên thuê không còn nhu thuê và muốn thỏa thuận bàn giao, trả nhà một cách rõ ràng cho đội chủ nhà. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng gồm những thông tin cụ thể, rõ ràng sẽ tránh được những tranh chấp, dị đồng giữa đôi bên.

Bạn có thể sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng thuê cửa hàng cả trường hợp kết thúc hợp đồng thuê đúng hạn hoặc trước hạn.

Trên đây là những thông tin về hợp đồng thuê cửa hàng và những mẫu hợp đồng cho thuê cửa hàng chuẩn, mới nhất

Truy cập nền tảng kết nối bất động sản Samlan Driverside hàng ngày để tham khảo thêm các tin tức về mua bán, cho thuê nhà đất bạn nhé.

Loan Nguyễn

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Tin Tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button