Kiến thức BDS

Property là gì? những thuật ngữ liên quan tới Property

Property là gì?

Property /ˈprɑpərti/ (n): là tài sản bao gồm những tài sản vô hình và hữu hình thuộc về một tư nhân hay một tổ chức và có quyền pháp lí để cung ứng cho chủ sở hữu quyền sử dụng, mua, bán hoặc chuyển nhượng. Tài sản hữu hình tiêu biểu là bất động sản, nhà, đất, xe cộ,…Tài sản vô hình gồm có những thương hiệu, nhãn hiệu, tài sản trí tuệ,…

Property rất được hay sử dụng trong ngành bất động sản, sử dụng để ám chỉ những tài sản như căn hộ, nhà cửa, đất đai, tòa nhà…

Bạn Đang Xem: Property là gì? những thuật ngữ liên quan tới Property

Một số ví dụ về Property

1. In an auction, goods or property are sold to the highest bidder.

 • Trong một cuộc đấu giá, hàng hóa hoặc tài sản được bán cho người trả giá cao nhất.

2. He said that the umbrella was his property.

 • Anh ấy nói rằng chiếc ô là tài sản của anh ấy.

3. He owns a number of properties on the South Coast.

 • Anh ấy sỡ hữu một số nhà đất ở South Coast.

Một số thuật ngữ liên quan tới Property

1. Intellectual Property (Sở hữu trí tuệ)

 • Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ) là những sản phẩm trí tuệ được sáng tạo ra bởi bộ óc của con người, bao gồm những phát minh, dự án văn học nghệ thuật, những tên và hình ảnh sử dụng trong thương nghiệp.

2. Intellectual property rights (Quyền sở hữu trí tuệ)

 • Quyền sở hữu trí tuệ là tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt và bảo vệ sản phẩm trí tuệ.

Xem Thêm : Homestay là gì? Hiểu đúng để thành công khi kinh doanh

3. Property manager (Quản lý tài sản)

 • Quản lý tài sản là một tư nhân được thuê để giám sát bất động sản nhà ở, thương nghiệp và / hoặc công nghiệp, bao gồm căn hộ, nhà ở riêng lẻ, đơn vị chung cư, và những trung tâm mua sắm cho những người chủ không thể tự quản lí hết những tài sản đó.

4. Real property (Bất động sản)

 • Bất động sản là tài sản không thể di dời được bao gồm đất đai, nhà ở, và những dự án gắn liền như cây cối.

5. Property tax (Thuế tài sản)

 • Thuế tài sản là một loại thuế đánh giá trên trị giá lưu giữ hay dịch chuyển của tài sản.

6. Property developer (chủ đầu tư nhà cửa)

 • Property developer được sử dụng trong bất động sản, thường sử dụng để chỉ những nhà phát triển dự án bất động sản, hay chủ đầu tư bất động sản.

7. property rights (quyền sơ hữu tài sản)

8. Property management system (hệ thống quản lý tài sản)

9. Property plant and equipment (mặt bằng và trang thiết bị của tài sản có thể là nhà, căn hộ…)

10. Residential property (khu dân cư)

Xem Thêm : Căn hộ studio là gì ? Cần lưu ý gì khi mua Studio ở Việt Nam

11. Commercial property (tài sản, bất động sản thương nghiệp)

12. property ladder (mức giá bậc thang của tài sản)

 • (thuật ngữ mô tả sự khác biệt từ nhà ở rẻ hơn tới đắt hơn)

12. Property market (tài sản, thị trường bất động sản)

12. Investment property (tài sản đầu tư trong bất động sản)

13. Landed property (tài sản gắn liền với đất)

 • sử dụng để chỉ những tài sản gắn liền với đất như nhà cửa, căn hộ, văn phòng…

Peter

Tài liệu Tham Khảo:

Bài viết cùng chủ đề:

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Kiến thức BDS

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button