Tin Tức

RSX, RST, RSM, RSN, RSK là đất gì? Quy định về đất rừng sản xuất mới nhất

Trong sổ đỏ và bản đồ địa chính, chúng ta thường bắt gặp những ký hiệu như RSX, RST, RSM…nhưng không phải người nào cũng biết được những ký hiệu này có nghĩa thế nào. ngày hôm nay, Samlan Driverside sẽ giúp bạn tìm hiểu RSX, RST, RSM, RSN, RSK là đất gì và quy định sử dụng những loại đất này nhé.

RSX, RST, RSM, RSN, RSK là đất gì?

RSX là đất gì?

RSX là đất gì?

trước hết đất RSX là gì? Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định, đất RSX là đất rừng sản xuất, là đất nông nghiệp được sử dụng chủ yếu để kinh doanh sản xuất gỗ cây, lâm thổ sản, những động vật rừng…

Đất RSX gồm 2 loại chính là : 

Bạn Đang Xem: RSX, RST, RSM, RSN, RSK là đất gì? Quy định về đất rừng sản xuất mới nhất

  • Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên bao gồm: rừng tự nhiên được tái sinh bằng cách tự nhiên.

  • Đất rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm: rừng trồng có thể sử dụng vốn ngân sách của Nhà nước hoặc vốn của chủ sở hữu.

Tóm lại, đất RSX được sử dụng để sản xuất, kinh doanh gỗ, những lâm thổ sản, đặc sản rừng, động vật rừng và phối hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường thọ thái.

Và đất RSX được phép chuyển đổi mục đích sử dụng tùy theo nhu cầu của người sử dụng đất và theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

RST là đất gì?

Đất RST là đất gì?

Tiếp theo, ký hiệu RST là đất gì? Đây là ký hiệu để chỉ đất có rừng trồng sản xuất được quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

RST là đất rừng sản xuất có rừng do con người trồng đạt tiêu chuẩn rừng theo pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

RSM là đất gì? 

Để trả lời cho nghi vấn đất RSM là gì, phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định rõ: Đất RSM để chỉ đất trồng rừng sản xuất đã giao, cho thuê để trồng rừng và đất có cây rừng mới trồng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn rừng.

RSN là đất gì?

RSN là đất có rừng tự nhiên sản xuất theo quy định tại Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

Đất rừng tự nhiên sản xuất được hiểu là loại rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất những loại gỗ, kinh doanh những loại lâm thổ sản ngoài gỗ và phối hợp với rừng phòng hộ bảo vệ sinh thái. 

Nhà nước giao đất RSN cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Vì đất rừng tự nhiên sản xuất có vai trò quan trọng như giúp điều hòa khí hậu, ngăn ngừa thiên tai… và đem lại nguồn kinh tế lớn đối với tư nhân, hộ gia đình.

Nhà nước giao đất RSN không thu tiền sử dụng đất với hộ gia đình, tư nhân, cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu vực đất rừng tự nhiên sản xuất. Cùng với đó, đất rừng tự nhiên sản xuất được Nhà nước cấp sổ đỏ và quy định thời hạn sử dụng là 50 năm. Khi hết thời hạn giao đất, nếu như hộ gia đình, tư nhân vẫn có nhu cầu sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn thêm theo quy định.

>>> Xem ngay: Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? kinh phí làm sổ đỏ mới nhất!

RSK là đất gì?

Đất RSK là đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất được quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

Xem Thêm : Sức hút từ chung cư cao cấp DLC Complex

Đất RST là đất rừng sản xuất đã có rừng bị khai thác, chặt phá, hỏa hoán vị hay đã giao, cho thuê để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm phục hồi rừng bằng phương thức tự nhiên là chính.

tương tự, những loại đất trên đều là đất thuộc nhóm đất rừng sản xuất thuộc đất nông nghiệp nên cũng có thời hạn sử dụng là 50 năm và người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế.

Theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, Thông tư mới về bản đồ địa chính thì những ký hiệu RSX, RST, RSM, RSN, RSK không còn được thể hiện trong bản ký hiệu đất và thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính nữa.

Quy định về đất rừng sản xuất

Mục đích sử dụng đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản. Theo quy định của pháp luật, đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệp được quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật đất đai 2013.

Đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp nên cần tuân thủ những quy định sử dụng của loại đất này.

Chế độ sử dụng đất rừng sản xuất

Chế độ sử dụng đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất bao gồm đất rừng tự nhiên và đất rừng trồng nên theo quy định, chế độ sử dụng đất rừng sản xuất như sau: 

Khoản 33 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì đất rừng sản xuất được ủy quyền những tổ chức quản lý là rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ và phát triển. Tuy nhiên, đối với tư nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đang sinh sống tại khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có tổ chức quản lý rừng mà có nhu cầu, khả năng bảo vệ, phát triển rừng thì được Nhà nước giao đất rừng sản xuất tự nhiên không thu tiền sử dụng đất để bảo vệ, phát triển rừng và được phối hợp khai thác những lợi ích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Khoản 2 Điều 135 Luật đất đai quy định:

  • Đối với hộ gia đình, tư nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định giao đất là không quá 30ha để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, tư nhân sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất.

  • Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, tư nhân, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng thì được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

Hạn mức giao đất rừng sản xuất

Theo quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể như sau: 

Trường hợp hộ gia đình, tư nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta.

 Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi hộ gia đình, tư nhân được thực hiện theo quy định tại những khoản 1, 2 , 3, 4 và 5 Điều 129 của Luật đất đai.

Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, tư nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất ngoại trừ vào hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013.

tương tự, hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, tư nhân là không quá 30 héc ta.

Quy định về cho thuê đất rừng sản xuất

Xem Thêm : Lễ mở cung tài lộc là gì? Lễ mở cung tài lộc bao nhiêu tiền?

Theo luật đất rừng sản xuất, đối tượng được Nhà nước giao và cho thuê rừng sản xuất: 

Giao rừng sản xuất không thu phí sử dụng rừng 

Cụ thể tại khoản 3 Điều 16 Luật Lâm nghiệp 2017, Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng đất cho những đối tượng sau: 

  • Hộ gia đình, tư nhân, cộng đồng dân cư trú ngụ hợp pháp trên khu vực cấp xã nơi có diện tích rừng.

  • Đơn vị vũ trang.

  • Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ đối với diện tích rừng sản xuất xen kẽ trong diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được ủy quyền ban quản lý rừng đó.

Cho thuê đất rừng sản xuất: Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, tư nhân thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng trả tiền thuê một lần hoặc hàng năm để sản xuất lâm nghiệp; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp phối hợp; kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất có được chuyển đổi mục đích sử dụng không?

Đất rừng sản xuất được xác định là một loại đất nông nghiệp theo điểm c Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013. do vậy, đất rừng sản xuất hoàn toàn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư. 

Tuy nhiên, để chuyển đổi được đất rừng sản xuất sang thổ cư cần đáp ứng một số điều kiện sau: 

Phải có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi có đất theo Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013.

Đồng thời, Điều 52 Luật này cũng quy định rõ, khi nhận Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, tư nhân thì UBND cấp huyện sẽ dựa theo 2 căn cứ sau để quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, là : 

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  • Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, tư nhân thể hiện trong đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

tương tự, chỉ khi nào đủ 2 căn cứ nêu trên thì UBND cấp huyện mới ban hành quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở. 

Trên đây là những thông tin liên quan tới RSX, RST, RSM, RSN, RSK là đất gì quy định sử dụng đất rừng sản xuất và những vấn đề liên quan khác. 

Để đón Tìm hiểu thêm những tin tức về bất động sản khác, hãy truy cập homedy.com ngay ngày hôm nay!

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Tin Tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button