Kiến thức BDS

Từ A – Z cách xác định ranh giới thửa lục địa kề [MỚI NHẤT 2023]

Ranh giới đất đai là một trong những vấn đề được người dân vô cùng quan tâm ngày nay. Việc xác định ranh giới thửa lục địa kề không được rõ ràng đã dẫn tới nhiều sự việc tranh chấp không đáng có xảy ra. do vậy, người dân cần nắm rõ ranh giới thửa đất là gì và cách đo vẽ, xác định ranh giới lục địa kề chuẩn xác để đảm bảo quyền lợi của mình. Trong bài viết dưới đây, Samlan Driverside sẽ cùng độc giả tìm hiểu kỹ những quy định pháp luật liên quan tới ranh giới đất đai nhé!

Ranh giới thửa đất là gì?

Theo quy định tại tiết d điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ranh giới thửa đất được khái niệm như sau:Ranh giới thửa đất là đường gấp khúc tạo bởi những cạnh thửa nối liền, bao khép kín phần diện tích thuộc thửa đất đó.”

Ranh giới thửa đất là gì?

Ngoài ra, ranh giới thửa đất trong một vài trường hợp đặc biệt được nêu tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể đó là:

Bạn Đang Xem: Từ A – Z cách xác định ranh giới thửa lục địa kề [MỚI NHẤT 2023]

 • Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì ranh, giới thửa đất được xác định là đường bao của toàn bộ diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đó;

 • Đối với ruộng bậc thang thì ranh giới thửa đất được xác định là đường bao ngoài cùng, bao gồm những bậc thang liền kề có cùng mục đích sử dụng đất, thuộc phạm vi sử dụng của một người sử dụng đất hoặc một nhóm người cùng sử dụng đất (không phân biệt theo những đường bờ chia cắt bậc thang bên trong khu đất tại thực địa);

 • Trường hợp ranh giới thửa đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng là bờ thửa, đường rãnh nước lèo chung không thuộc thửa đất có độ rộng dưới 0,5m thì ranh giới thửa đất được xác định theo đường tâm của đường bờ thửa, đường rãnh nước. Trường hợp độ rộng đường bờ thửa, đường rãnh nước bằng hoặc lớn hơn 0,5m thì ranh giới thửa đất được xác định theo mép của đường bờ thửa, đường rãnh nước.

tương tự, ranh giới thửa đất được hiểu là đường vẽ trên bản đồ địa chính hoặc mốc giới thực địa, nhằm xác định quyền sử dụng của những thủ thể có quyền sử dụng, chiếm hữu đối với phần đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Việc xác định ranh giới, mốc giới thửa lục địa kề nhằm hạn chế xảy ra tranh chấp đất đai và làm căn cứ để có thể hoàn thiện hóa bản đồ hành chính về đất đai của khu vực. 

Thẩm quyền xác định ranh giới thửa đất

Theo Khoản 1, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) có ghi rõ, việc đo đạc xác định lại ranh giới đất thuộc chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai. Theo đó:

“Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng là nơi thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung ứng thông tin đất đai theo quy định cho những tổ chức, tư nhân có nhu cầu và thực hiện những dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thích hợp với năng lực pháp luật theo quy định.”

Xác định lại ranh giới đất thuộc chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai

Xác định ranh giới thửa đất

Để xác định ranh giới lục địa kề chuẩn nhất cần dựa theo những quy định sau:

Căn cứ xác định ranh giới đất

Theo luật ranh giới đất đai, để xác định ranh giới thửa đất cần dựa theo những căn cứ quy định tại

Khoản 1 Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

 • Ranh giới giữa những thửa lục địa kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

 • Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Ngoài những quy định kể trên, khi xác định ranh giới đất phải căn cứ theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT như sau:

Trường hợp không có tranh chấp

Ranh giới được xác định theo tình trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng thực, bản án của Tòa án, kết quả khắc phục tranh chấp của cấp có thẩm quyền, những quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan tới ranh giới.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để khắc phục. 

nếu như tranh chấp chưa khắc phục xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó. 

nếu như không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì được phép đo vẽ khoanh bao những thửa đất tranh chấp.

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, 01 bản lưu hồ sơ đo đạc, 01 bản gửi UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện những bước khắc phục tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

Căn cứ xác định ranh giới đất

Cách xác định ranh giới thửa đất chuẩn

Cách xác định ranh giới thửa đất được hướng dẫn theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT việc xác định ranh giới thửa đất, cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định tình trạng, mốc giới thửa đất trên thực địa

Trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc cần phối hợp với người dẫn đạc (có thể là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố…) để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định tình trạng, ranh giới sử dụng đất, cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa.

Bước 2: Lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

Đánh dấu những đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất.

Bước 3: Yêu cầu người sử dụng đất xuất trình những hồ sơ liên quan tới thửa đất (có thể cung ứng bản sao những hồ sơ đó không cần công chứng, chứng thực).

Bản mô tả ranh giới mốc thửa đất

Bản mô tả ranh giới mốc thửa đất là gì?

Bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất là một trong những tài liệu được sử dụng để tạo lập bản đồ địa chính, xác định có hay không sự tranh chấp giữa những bên sử dụng đất và phục vụ cho quá trình tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được thực hiện khi thửa đất có sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích (VD như khi cấp Giấy chứng thực lần đầu, cấp đổi Giấy chứng thực, thay đổi thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính mà người sử dụng đất không cấp đổi Giấy chứng thực, nhà nước thu hồi đất,…)

Cắm mốc xác định ranh giới thửa đất

người nào có thẩm quyền lập bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất?

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính như sau:

“Điều 6. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện những công việc sau:

a) Tổ chức thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai;

b) Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và những tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương.

2. Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện những công việc sau:

a) Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai:

b) Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ngoài những tài liệu quy định tại Điểm a Khoản này;

….”

tương tự, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đo đạc, xác nhận ranh giới thửa lục địa kề và lập bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất. Cán bộ đo đạc của Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất sẽ là người trực tiếp tiến hành đo đạc, lập bản mô tả ranh giới mốc giới trên thực địa.

Mẫu bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất chuẩn, mới nhất

Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN MÔ TẢ

RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

 

Ngày…. tháng…. năm ……., đơn vị đo đạc đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị) ………………………………………….. đang sử dụng đất tại ……………………… (số nhà, đường phố, phường, quận hoặc thôn, xóm, xã, huyện…). Sau khi xem xét tình trạng về sử dụng đất và ý kiến thống nhất của những người sử dụng lục địa kề, đơn vị đo đạc đã xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất như sau:

SƠ HỌA RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

Xem Thêm : Hometel là gì? Điểm vượt trội của Hometel giúp đầu tư hiêu quả

(Sơ họa thửa đất được vẽ trực tiếp tại thực địa khi xác định ranh giới sử dụng đất của thửa đất. Bản vẽ thửa đất chuẩn xác sẽ được cung ứng sau khi đo vẽ)

MÔ TẢ CHI TIẾT MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ĐẤT

– Từ điểm 1 tới điểm 2: ……… (Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường, mép tường…)

– Từ điểm 2 tới điểm 3:… (Ví dụ: Điểm 2, 3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)

– Từ điểm 3 tới điểm 4: … (Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà);

– Từ điểm 4 tới điểm 5: ………………………………………………………………………………

Người sử dụng đất hoặc chủ quản lý lục địa kề ký xác nhận ranh giới, mốc giới sử dụng đất:

STT

 

Tên người sử dụng đất, chủ quản lý lục địa kề

 

Đồng ý

(Ký tên)

 

Không đồng ý

 

Lý do không đồng ý

Ký tên

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG RANH GIỚI THỬA ĐẤT TỪ KHI CẤP GCN (nếu như CÓ)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Người sử dụng đất                                                Người dẫn đạc                                                    Cán bộ đo đạc

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                         (Ký, ghi rõ họ và tên)                                         (Ký, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn ghi bản mô tả ranh giới thửa đất

Để lập bản mô tả ranh giới thửa đất chuẩn xác và đầy đủ nhất, bạn cần lưu ý ghi rõ ràng những nội dung sau:

Phần mở đầu

 • Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

 • Tên biên bản cụ thể là bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất.

Xem Thêm : Landmark 81 – Những kỷ lục thú vị về tòa nhà cao nhất Việt Nam

Phần nội dung chính của biên bản

 • Thời gian tiến hành xác định ranh giới mốc giới thửa đất tại thực địa

 • Ghi rõ ràng tên chủ sử dụng đất và địa chỉ thửa đất.

 • Sơ họa thửa đất tại thực địa

 • Mô tả chi tiết những mốc giới, ranh giới thửa đất

 • Ghi lại tình hình biến động ranh giới thửa đất (nếu như có)

 • Chữ ký xác nhận của người sử dụng đất, cán bộ đo đạc và người dẫn đạc.

Ranh giới thửa đất có thay đổi phải làm sao?

Dưới tác động của nhiều yếu tố trong quá trình sử dụng, ranh giới thửa đất có thể bị xê dịch hoặc thay đổi về diện tích. Vậy cần làm gì khi phát hiện có thay đổi ranh giới thửa đất? 

Khi ranh giới thửa đất có thay đổi so với diện tích ban đầu ghi được trong sổ đỏ, chủ sử dụng mảnh đất đó sẽ có quyền gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định lại ranh giới thửa đất. 

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải tiến hành khảo sát, đo đạc và thẩm tra lại diện tích đất để xác định lại chuẩn xác ranh giới đất theo đúng quy định pháp luật.

Tiến hành đo đạc và thẩm tra lại diện tích đất 

>>XEM THÊM:

Thủ tục xin xác định ranh giới đất

Thủ tục xin xác định lại ranh giới đất được tiến hành theo những bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ đầy đủ gồm những hồ sơ sau::

 • Đơn xin xác nhận việc đo đạc lại đất hoặc Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở (theo quy định của Văn phòng đăng ký đất đai).

 • Bản sao giấy chứng thực quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã có.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ xin xác định lại diện tích đất ở tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển tới Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Bước 3: Tổ chức đo đạc

Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của UBND cấp xã sẽ tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định. Sau đó thông báo cho người sử dụng đất thời gian xuống kiểm tra, đo đạc thực tế.

Sau khi thỏa thuận đo vẽ, lập hồ sơ địa chính, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cử cán bộ xuống đo đạc thực địa, đồng thời thiết lập 1 bộ hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Nhận kết quả đo đạc, xác định lại ranh giới thửa đất.

Người sử dụng đất nhận kết quả đo đạc và Văn phòng đăng ký đất đai xác định lại ranh giới thửa đất

Nộp hồ sơ đề nghị xác định lại ranh giới đất

Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất ngày nay

Dưới đây là mẫu đơn xác định ranh giới thửa đất, mời độc giả tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN RANH GIỚI ĐẤT Ở

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …

Tôi tên là: ……… Sinh năm: …

CMND số: ……. Cấp ngày: ……. Tại: ……

Địa chỉ thường trú: ………

Chỗ ở ngày nay: ………

Số điện thoại: ……

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là người sử dụng thửa đất số …. tờ bản đồ số ….. địa chỉ: ……… Giấy chứng thực quyền sử dụng đất số …… do …… cấp ngày …./…./…..

ngày nay, tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất trên cho ông/ bà…. (CMND số: ……. do Công an ….. cấp ngày: ………; trú tại: ………). Do yêu cầu của ông/ bà ……….., tôi cần xác minh ranh giới đất mà tôi đã cung ứng thông tin cho ông/ bà……. là đúng.

Vì vậy, bằng văn bản này tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận ranh giới đất giữa phần đất thuộc quyền sử dụng đất của tôi và những phần lục địa lề được xác định đúng thông tin sau:………

Tôi xin đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thực và xin chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận ranh giới thửa đất cho tôi để tôi sớm hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tôi xin tình thực cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ………

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>Tham khảo: Mẫu đơn đề nghị đo lại đất hợp thức, mới nhất

Phí đo đạc xác định ranh giới đất là bao nhiêu?

Phí đo đạc xác định ranh giới đất sẽ khác nhau tùy theo quy định cụ thể của từng địa phương (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định), tùy theo yêu cầu và những bước thực hiện đo đạc, vị trí và diện tích thửa đất lớn hay nhỏ,…

Hy vọng với những thông tin được tổng hợp trên đây, bạn có thể tư vấn được vấn đề cách xác định ranh giới thửa lục địa kề thế nào và thủ tục thực hiện ra sao. Đừng quên theo dõi Samlan Driverside.com để cập nhật những tin tức bất động sản mới nhất nhé!

Trần Dung

Nguồn: https://samlandriverside.com.vn
Danh mục: Kiến thức BDS

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button