Tiếng Trung

Ưu điểm trong tiếng Trung là gì

Ưu điểm trong tiếng Trung là 优点 (Yōudiǎn). Ưu điểm là những ưu thế của một người, hoặc một sự vật sự việc nào đó, đi theo hướng tích cực và mang tới thuận lợi cho tư nhân hoặc tổ chức nào đó.


Ưu điểm tiếng Trung là 优点 (Yōudiǎn). Ưu điểm là những đều tốt đẹp, hay những gì mà bản thân làm được cảm thấy tiến bộ và hài lòng về nó. Hơn hết ưu điểm là ưu thế của 1 người và có thể vượt trội, là một tính chất có lợi đi theo hướng tích cực của con người.


Một số từ vựng về ưu điểm trong tiếng Trung:


可靠 /kěkào/: Đáng tin cậy.


善于交际 /shànyú jiāojì/: Hoà đồng.


诚实 /chéngshí/: Trung thực.


积极 /jījí/: Tích cực.


坚持 /jiānchí/: Kiên trì.


规则 /guīzé/: Nguyên tắc.


耐心 /nàixīn/: Nhẫn nại.1668428821 news 10459


准时 /zhǔnshí/: Đúng giờ.


自信 /zìxìn/: Tự tin.


纪律  /jìlǜ/: Kỷ luật.


Một số ví dụ về ưu điểm trong tiếng Trung:


1. 你的优点是什么?


/Nǐ de yōudiǎn shì shénme/?


Ưu điểm của bạn là gì?


2. 勇于负责是他的优点.


/Yǒngyú fùzé shì tā de yōudiǎn/.


Ưu điểm của anh ấy là dám chịu trách nhiệm.


3. 不要只看到别人的缺点,看不到别人的优点.


/Bùyào zhǐ kàn dào biérén de quēdiǎn, kàn bù dào biérén de yōudiǎn/.


Đừng chỉ nhìn thấy thiếu sót của người khác mà không nhìn ra ưu điểm của họ.


Nội dung bài viết được soạn bởi thầy giáo Samland Riverside – Ưu điểm trong tiếng Trung là gì.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button