Tổng hợp

Xem ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022

Khai trương là nghi tiết quan trọng đặc biệt dành cho những đơn vị. Vậy trong năm 2022 này, 12 con giáp nên chọn lựa ngày khai trương nào, để hợp tuổi, đón tài lộc và may mắn? Cùng Samland Riverside tham khảo nhé.

Mục lục bài viết [Ẩn]

26101047 ngay tot gio dep khai truong

I. Lưu ý khi chọn lựa ngày khai trương

Nên chọn lựa ngày đẹp Hoàng đạo để khai trương, mở cửa hàng

 • Ngày Đại An: Đây là ngày tốt đại bình an, đại tốt, thích hợp để khai trương mở cửa hàng
 • Ngày Tiểu Cát: Đây là ngày đem cát lợi, vận may cho gia chủ
 • Ngày Tốc Hỷ: Đây là ngày tốc chiến tốc thắng ám chỉ làm mọi chuyện đều lên, đều thuận lợi

Hãy tránh những ngày kiêng kị, ngày xấu trong năm 2022

 • Ngày Tam Nương
 • Ngày Không Vong
 • Ngày Xích Khẩu
 • Ngày Thọ Tử
 • Ngày Dương Công Kỵ
 • Ngày Vãn Vong
 • Ngày Sát dương

26101057 lich ngay tot

II. chọn lựa ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022

1. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tý
Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100137 1
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tý (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

2. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Sửu
Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100207 2
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Sửu (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

3. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dần
Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100226 3
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dần (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

4. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mão

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100246 4
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mão (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

5. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thìn
Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100318 5
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thìn (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

6. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tỵ
Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100341 6
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tỵ (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

7. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Ngọ

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26100403 7
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Ngọ (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

8. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mùi
Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100421 8
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mùi (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

9. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi ThânNgày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100443 9
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thân (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

10. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dậu

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100513 10
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dậu (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

11. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tuất


Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100537 11
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tuất (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

12. chọn lựa ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Hợi
Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26100559 12
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Hợi (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ sử dụng)

III. Xem ngày HOÀNG ĐẠO của 12 tháng của năm 2022

Mỗi tháng đều có ngày hoàng đạo và hắc đạo khác nhau. Vì vậy, lực lượng Samland Riverside tổng hợp tất cả những ngày HOÀNG ĐẠO trong năm 2022 chi tiết, bạn dễ dàng tra cứu ngày Hoàng Đạo của năm 2022.

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 1 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 1/2022, theo đó tháng 1 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 1/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31
 • Những ngày xấu Tháng 1/2022 dương lịch: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

23214451 1 ngay hoang dao thang 1 nam 2022

23214502 2 ngay hoang dao thang 1 nam 2022

23214511 3 ngay hoang dao thang 1 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 2 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 2/2022, theo đó tháng 2 năm 2022 có 28 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27

23215228 1 ngay hoang dao thang 2 nam 2022

23215242 2 ngay hoang dao thang 2 nam 2022

23215254 3 ngay hoang dao thang 2 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 3/2022, theo đó tháng 3 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31
 • Những ngày xấu Tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 29

23215628 1 ngay hoang dao thang 3 nam 2022

23215643 2 ngay hoang dao thang 2 nam 2022

23215652 3 ngay hoang dao thang 2 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 4 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 4/2022, theo đó tháng 4 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

23220050 1 ngay hoang dao thang 4 nam 2022

23220102 2 ngay hoang dao thang 4 nam 2022

23220112 3 ngay hoang dao thang 4 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 5 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 5/2022, theo đó tháng 5 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31
 • Những ngày xấu trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28

23220419 1 ngay hoang dao thang 5 nam 2022

23220431 2 ngay hoang dao thang 5 nam 2022

23220442 3 ngay hoang dao thang 5 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 6 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 6/2022, theo đó tháng 6 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29

23220812 ngay hoang dao thang 6 nam 2022 1

23220832 2 ngay hoang dao thang 6 nam 2022

23220849 3 ngay hoang dao thang 6 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 7 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 7/2022, theo đó tháng 7 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29
 • Những ngày xấu trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 28, 30

23221202 1 ngay hoang dao thang 7 nam 2022

23221213 2 ngay hoang dao thang 7 nam 2022

23221223 3 ngay hoang dao thang 7 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 8 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 8/2022, theo đó tháng 8 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31

23221526 1 ngay hoang dao thang 8 nam 2022

23221539 2 ngay hoang dao thang 8 nam 2022

23221548 3 ngay hoang dao thang 8 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 9 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 9/2022, theo đó tháng 09 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 dương lịch

23221919 1 ngay hoang dao thang 9 nam 2022

23221932 2 ngay hoang dao thang 9 nam 2022

23221941 3 ngay hoang dao thang 9 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 10 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 10/2022, theo đó tháng 10 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

Những ngày hoàng đạo trong tháng 10/2022: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 30

Những ngày xấu Tháng 10 năm 2022: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31. 

23213747 1 ngay hoang dao thang 10 nam 2022

23213737 2 ngay hoang dao thang 10 nam 2022

23213728 3 ngay hoang dao thang 10 nam 2022

Lưu ý: Những ngày Hoàng Đạo tháng 10 năm 2022 ở trên rất tốt để tiến triển những công việc như cúng tế, giải trừ, toá nhà, giao dịch, nạp tài, động thổ, cưới hỏi, thẩm mỹ, làm đẹp,… Tuy nhiên, để có thể lựa chọn lựa được ngày tốt trong tháng 10 năm 2022, hợp với tuổi, ngày sinh của mình, bạn cần phải chú ý tới những vấn đề sau:

 • Nên lựa chọn lựa khởi sự công việc vào ngày hoàng đạo và tránh những ngày xấu, ngày hắc đạo.
 • Sau khi chọn lựa được ngày tốt tháng 10, bạn cần xem thêm giờ tốt/xấu, tuổi hợp/xung khắc với ngày,…, và đưa ra quyết định khởi sự tốt nhất cho mình.

23212749 lich am thang 10 nam 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 11 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 11/2022, theo đó tháng 11 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30 dương lịch

23222304 1

23222317 2

23222326 3

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 12 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của những ngày trong tháng 12/2022, theo đó tháng 12 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 17 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31

23222707 1

23222655 2

23222642 3

Bên trên là lịch của những ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022, do lực lượng Samland Riverside tổng hợp mới nhất, hy vọng thông tin này sẽ hữu ích tới bạn. 

Năm 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tuổi Quý Mão hợp Tuổi nào?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button